Een nieuw organogram en drie directeurs-generaal voor het FAGG

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) viert zijn tweejarige bestaan met het lanceren van zijn nieuwe en eerste website maar ook met de invulling van zijn nieuwe structuur en de aanduiding van zijn drie directeurs-generaal.

Het is al twee jaar geleden dat het Belgische Agentschap voor Geneesmiddelen is opgericht. De oprichting van het FAGG met een grotere financiële en beheersautonomie was een belangrijke stap naar een efficiënte en eigentijdse overheidsdienst. De structuur van het Agentschap is hertekend tijdens de eerste grote fase van de transitie en dit met het doel de werkprocessen en het gebruik van de beschikbare middelen te optimaliseren. De eigenlijke overgang naar de nieuwe structuur is weliswaar pas echt van start gegaan met de installatie in 2008 van de drie comités van het FAGG: het Wetenschappelijke comité, het Doorzichtigheidscomité en het Raadgevend comité.

Ter gelegenheid van zijn tweede verjaardag vervolledigt het FAGG de invulling van zijn nieuwe structuur, opgebouwd rond de drie directoraten-generaal (DG), ook “pijlers” genoemd, en stelt vandaag zijn nieuwe organogram (zie verder) voor, dat in werking treedt op 1 februari 2009.
De Administrateur-generaal, Xavier De Cuyper, maakt bovendien de namen van de drie directeurs-generaal bekend, die zijn aangeduid aan het hoofd van elk van de DGs. Het gaat om Mevrouw Greet Musch als Directeur-generaal van de pijler DG “PRE”, Mijnheer Wim Penninckx, Directeur-generaal ad interim van de pijler DG “POST” en Mevrouw Paule Jacqmain, Directeur-generaal ad interim van de pijler DG “INSPECTIE”.

De nieuwe structuur voorziet namelijk in een logische verdeling van de activiteiten van het FAGG over de drie DGs, die ook “pijlers” worden genoemd:

- het DG PRE vergunning of alle activiteiten vóór de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of van een gezondheidsproduct,

- het DG POST vergunning of alle activiteiten na de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of van een gezondheidsproduct en

- het DG INSPECTIE of alle inspectie- en controleactiviteiten.

Met zijn nieuwe organogram wil het FAGG de verwachtingen van zijn partners nog beter beantwoorden en op een optimale manier zijn rol, namelijk de kwaliteit, de veiligheid en de efficiëntie van de geneesmiddelen en van de gezondheidsproducten garanderen, kunnen vervullen.

 

Persdienst en externe communicatieacties

Afdeling Communicatie

fax               0032 2 524 80 03
e-mail          comm@fagg-afmps.be

Ann EECKHOUT, woordvoerder en contactpersoon NL, verantwoordelijke van de Afdeling Communicatie

tel.               0032 2 524 80 12
gsm             0032 495 23 71 69
e-mail          ann.eeckhout@fagg.be

Bénédicte SIMON, contactpersoon FR

tel.               0032 2 524 84 16
e-mail          benedicte.simon@afmps.be

Laatste update op
22/01/2009