Belgische deelname aan jaarlijkse internationale operatie ter bestrijding van de online verkoop van namaakgeneesmiddelen en illegale geneesmiddelen, PANGEA VII.

Van 13 tot 20 mei 2014 vond opnieuw een internationaal gecoördineerde actie plaats: Pangea VII, gericht tegen de illegale online verkoop van namaakgeneesmiddelen en van niet-vergunde geneesmiddelen, en met de bedoeling het publiek bewuster te maken voor de mogelijke gezondheidsrisico’s. Deze actie werd gecoördineerd door Interpol, de Werelddouaneorganisatie (WDO), het Permanent Forum over Internationale farmaceutische criminaliteit (PFIPC), de Heads of Medicines Agencies Working Group of Enforcement Officers (HMA WGEO), de farmaceutische industrie en de sector van elektronische betalingen.

Operatie Pangea bindt de strijd aan tegen websites die illegaal gevaarlijke geneesmiddelen leveren. Het is de grootste operatie in haar soort die op het internet wordt gevoerd. Niet minder dan 111 landen namen eraan deel.

Deze wereldwijde operatie richt zich op de drie belangrijkste elementen die gebruikt worden door de illegale internethandel en de mensen die bij deze activiteiten betrokken zijn: de internetinfrastructuren, de elektronische betalingssystemen en de diensten die zorgen voor de aflevering van de goederen.

Met de steun van internetproviders, aanbieders van betalingssystemen (Visa en Mastercard), berichten-/postdiensten en Microsoft, werken politie, douane en de nationale geneesmiddelenautoriteiten samen in het kader van Operatie Pangea.

Deze operatie is in eerste instantie bedoeld om patiënten beter te informeren over de gevaren van het aankopen van geneesmiddelen via internet omdat er geen garantie is dat geneesmiddelen die online worden gekocht, authentiek en veilig zijn. Het aankopen van geneesmiddelen via het internet mag enkel gebeuren via de website van legitieme online apotheken.

 

Voor België kunnen de volgende resultaten worden voorgelegd:
• De Douane voerde 23.860 controles uit en maakte 226 postpakketten over aan het fagg, waarvan er 108 in beslag werden genomen.

• Op de betrokken Belgische luchthavens onderschepte het fagg 13681 eenheden nagemaakte of illegale geneesmiddelen, waarvan de meeste afkomstig waren uit India, China (en Hong Kong), Thailand, Singapore, Maleisië, de VS, Turkije en Ghana.

• De federale politie liet 190 advertenties voor nagemaakte en illegale geneesmiddelen verwijderen. De Politie vreog de sluiting van 26 websites en Cybersquad (Douane) van 108.

• De autoriteiten vroegen bijstand voor 18 verkoopsaanbiedingen voor nagemaakte en illegale geneesmiddelen via sociale medianetwerken.

Uit deze gemeenschappelijke actie kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

• De samenwerking tussen douane- en politiediensten, het fagg en de postdiensten geeft een nauwkeurig beeld van de illegale internethandel en internationale trafiek in substanties en geneesmiddelen.
• Deze samenwerking laat toe de opgestelde standaardprocedures verder te verfijnen,  waarbij de aanpak van farmaceutische criminaliteit efficiënter en eenvoudiger wordt gemaakt in termen van kennisoverdracht en middelen.
• De aard van de aangetroffen substanties en producten zoals geneesmiddelen, gezondheidsproducten, voedingssupplementen - al dan niet in de vorm van illegale of reguliere invoer -, namaak in termen van intellectuele eigendomsrechten en andere, kan het beste worden ingeschat door het fagg.
• Vermageringsmiddelen, potentiestimulerende middelen, hormonale substanties en kalmeermiddelen blijven nog altijd het overgrote deel uitmaken van de illegale trafiek en de postzendingen.

Op wereldniveau gaf Pangea VII de volgende resultaten:
• 111 landen hebben deelgenomen;
• 9.8 miljoen namaakgeneesmiddelen of illegale geneesmiddelen werden in beslag genomen, waaronder vermageringspillen, kankergeneesmiddelen, potentiestimulerende middelen, geneesmiddelen tegen verkoudheid, geneesmiddelen gebruikt in het kader van malariapreventie, cholesterolverlagende middelen, en voedingsmiddelen;
• De waarde van de in beslag genomen producten wordt geschat op 36 miljoen dollar;
• Er werden 239 arrestaties uitgevoerd;
• Er werden 1.235 onderzoeken opgestart;
• Er werden 19.000 advertenties voor illegale farmaceutische producten verwijderd van sociale medianetwerken;
• Meer dan 9.000 websites werden gesloten.

Persbericht Interpol (22.05.2014) - http://www.interpol.int/News-and-media/News/2014/N2014-089


Persdienst en externe communicatie

FOD Financiën
Florence ANGELICI
tel.  0032 2 577 57 28
gsm  0032 470 775 728
e-mail    florence.angelici@minfin.fed.be


Belgische federale politie
Agnes Reis, woordvoerster
agnes.reis@police.belgium.eu

fagg
Ann EECKHOUT, woordvoerster
tel.  0032 2 524 80 12
GSM  0032 495 23 71 69
e-mail  comm@fagg-afmps.be

Laatste update op 26/05/2014