Fagg voert verbeteractieplan in

Het fagg heeft een verbeteractieplan ontwikkeld met zes verbeterpunten die werden gekozen na de zelfevaluatie “klantenbenadering” en de externe bevraging van de tevredenheid, “industrie” en “gezondheidszorgbeoefenaars”.

Na de bepaling van de zes verbeterpunten op basis van de resultaten van de zelfevaluatie “klantenbenadering” en de externe bevraging van de tevredenheid, “industrie” en “gezondheidszorgbeoefenaars”, stelt het Middle Management van het fagg de volgende verbeterpunten en verbeteracties binnen onze organisatie voor:

 

VerbeterpuntenVerbeteracties
Klanteninformatie op een gestructureerde manier verzamelen, opslaan, verwerken en gebruiken. • Een geconsolideerde lijst aanmaken met de gegevens van de contactpersonen voor communicatie met de klanten van het fagg. • Een geconsolideerde databank creëren met alle bestaande klantendata.  
Voortdurend toezicht houden op de kwaliteit die aan onze klanten wordt aangeboden.  • Een klantencharter maken en dit aan de klanten van het fagg communiceren. • Een of meer prestatie-indicatoren of Key Performance Indicators (KPIs) koppelen aan elk sleutelproces en een rapportagefrequentie voor deze KPIs bepalen.
Onze website verbeteren en gebruiksvriendelijker maken• Het beheer van de fagg-website overdragen van de Afdeling Goed Gebruik naar de Afdeling Communicatie en een nieuwe webmaster aanduiden.
De mogelijkheid voor de industrie om de stand van zaken van een lopend dossier op te volgen, verbeteren• Een algemeen callcenter oprichten dat de juiste en relevante informatie kan verstrekken.
Meer bekendheid verwerven en onze naamsbekendheid verbeteren• Duidelijk bepalen wat het fagg nationaal zal communiceren na de vergaderingen van de verschillende Europese wetenschappelijke comités.  • Meer externe berichten verspreiden.
De dialoog met onze partners (doelgroepen) bevorderen om beter te kunnen bepalen welke soort informatie zij willen ontvangen en via welk kanaal• De kloof tussen de doelgroepen en de bestaande platformen bij het fagg analyseren; onder meer door te zorgen voor een adequate vertegenwoordiging.
• De informatiebehoefte van de verschillende platformen analyseren.
• Een benchmarking op Europees niveau uitvoeren over de verschillende bestaande communicatiekanalen.

Deze actiemogelijkheden werden onderverdeeld in verbeterprojecten of -acties voor de komende drie tot vier jaar.

 

Laatste update op 28/08/2017