Huidbleekmiddelen : pas op !

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wil naar aanleiding van controleacties in verschillende winkels met Afrikaanse producten in België uw aandacht vestigen op het mogelijk gevaar van huidbleekmiddelen.

De FAGG-inspecteurs worden er regelmatig geconfronteerd met de aanwezigheid van huidbleekmiddelen; het gaat om geneesmiddelen, veelal in de vorm van zalven zoals (niet-limitatieve lijst):

 • Betasol
 • Clotek Skin
 • Dermo-Gel Plus
 • Dermovate
 • Diproson
 • Epiderm
 • Extra Clair
 • Extra Clear
 • Fashion fair
 • Hydrogel
 • Lemovate
 • Movate cream
 • Neu Clear
 • Neutrotone
 • Tenovate M.C.A.
 • Top-Gel
 • Visible difference

Al deze geneesmiddelen bevatten corticosteroïden, wat zeer krachtige hormonale stoffen zijn. Deze producten zijn heel populair binnen de Afrikaanse en de Afro-Amerikaanse gemeenschap en worden gebruikt om de huid te bleken.

De gebruikers van dergelijke producten weten vaak niet dat het gebruik en de verkoop ervan ernstige problemen kan opleveren:

Op het vlak van de volksgezondheid in de eerste plaats:

1.Dergelijke producten mogen enkel worden gebruikt onder medisch toezicht omdat ze somsernstige ongewenste effecten veroorzaken:

- Striemen, huidverdunning, tragere heling;
- Infecties;
-
Allergische reacties: fluitende ademhaling, benauwdheid, zwelling van de oogleden, het gezicht of de lippen;
- Sterkere beharing, lichtgevoeligheid of littekenvorming;
-Verlengd gebruik in kleine hoeveelheden of gebruik op grote huidoppervlakken kan leiden tot tekenen van bijnierinsufficiëntie (dat betekent, een vermindering van de hormonenproductie door de bijnieren) zoals gewichtstoename of een rond en opgezwollen gezicht.

2. Aangezien de kwaliteit van deze producten volkomen onzeker is, zijn de risico’s voor de gezondheid nog groter.

 

Op het vlak van de regelgeving (Wet van 25.03.1964, Wet van 24.02.1921 en K.B. van 29.01.2009):

- De hormonale stoffen in deze producten zijn geneesmiddelen; geneesmiddelen mogen enkel in apotheken worden verkocht en worden in het algemeen enkel op medisch voorschrift afgeleverd.

- In België is geen enkel van de producten die verkocht worden in deze zogenaamde “Afrikaanse” winkels, toegelaten. De verkoper van dergelijke producten kan dus gerechtelijk vervolgd worden wegens het onwettig invoeren van geneesmiddelen, verkoop van niet-toegelaten geneesmiddelen,onwettig bezit van hormonale producten en onwettige uitoefening van de artsenijbereidkunde. Hierop staan zware sancties gaande van hoge boetes tot opsluiting.

 

Gezien de risico’s voor de volksgezondheid zal het Agentschap zijn controles voortzetten.Het Agentschap kan hiervoor rekenen op de medewerking van de politie en andere betrokken inspectiediensten.

Met deze informatie hopen wij zoveel mogelijk mensen te bereiken om hen te wijzen op de gevaren van het gebruik van dergelijke producten buiten het legale circuit van de apotheek.

 

Contact:

Ann Eeckhout
ann.eeckhout@fagg.be

Laatste update op 16/07/2009