QR codes op verpakkingen en/of bijsluiter van geneesmiddelen voor menselijk gebruik

De Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures - humaan (CMDh = Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human) stelt aanbevelingen voor met betrekking tot het plaatsen van een QR-code(Quick Response Code) op de buitenverpakking en/of patiënten bijsluiter van geneesmiddelen.

De laatste maanden is er steeds meer vraag vanuit de farmaceutische industrie
m.b.t. het plaatsen van een QR-code(Quick Response Code) op de buitenverpakking en/of patiënten bijsluiter.

Met een smartphone kan met deze code toegang worden verkregen tot (digitale) informatie.

Ten gevolge hiervan werd er op Europees niveau ter hoogte van de Coördinatie groep voor MRP en DCP(CMDh) een position paper opgesteld waarin de minimum set van gegevens die in een QR code kunnen worden opgenomen vastgelegd tussen de verschillende lidstaten in de context van een MRP en DCP procedure.
Verder werd ook bepaald hoe zo’n QR code kan worden toegevoegd en hoe dit wordt geëvalueerd.

De verdere details kan u vinden op de website van de CMDh; “CMDh position paper on the use of Quick Response (QR) codes to provide information about the medicinal product”.

Voor geneesmiddelen vergund via de nationale procedure:
Voor de nationaal vergunde geneesmiddelen wordt gevraagd op voorhand advies in te winnen bij de betrokken afdelingen.

Voor VHBPRE: sophie.colyn@fagg.be

Voor VHBPOST: iris.geussens@fagg.be

 

Laatste update op 30/07/2014