Retributie voor PSUR's : verandering vanaf 1 januari 2015

Voor de periodieke geactualiseerde veiligheidsverslagen (PSUR’s) betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik die vanaf 1 januari 2015 worden ingediend, zal er geen retributie meer moeten betaald worden zoals voorzien in het K.B. van 21.01.2009 tot vaststelling van retributies voor indiening van een periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag.

Dit geldt niet voor de retributie voor PSUR’s voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

Laatste update op 19/12/2014