Strattice (Lifecell corporation), medisch hulpmiddel, niet langer geschorst voor gebruik in het kader van borstreconstructie

Het implanteerbaar medisch hulpmiddel Strattice is een weefselmatrix voor het versterken of het herstellen van weke delen bij onder meer reconstructie bij hernia’s en borstreconstructie.

In België werd het gebruik van dit medisch hulpmiddel voor de indicatie van borstreconstructie als voorzorgsmaatregel geschorst op 13 juli 2015, volgend op een gelijkaardige beslissing door de Franse autoriteiten.

Na een analyse van dit medisch hulpmiddel door experten aangeduid door het fagg, heeft het agentschap besloten dat het medisch hulpmiddel opnieuw kan worden gebruikt in het kader van borstreconstructie. De opschorting werd opgeheven op 22 december 2015.

Contact: meddev@fagg.be

Laatste update op 24/01/2016