Aanbevelingen voor het gebruik van suppo’s op basis van essentiële oliën bij baby’s en jonge kinderen

Volgend op de recente berichtgeving in de media aangaande de suppo’s op basis van essentiële oliën bestemd voor baby’s en jonge kinderen, wil het FAGG herinneren aan de communicatie van 27 september 2011. 

De aanbevelingen van het FAGG in deze context blijven onveranderd: 

“Uit voorzorg en in afwachting van een diepgaande volledige evaluatie van de registratiedossiers van deze suppo’s, raadt het FAGG de ouders aan de grootste voorzichtigheid aan de dag te leggen bij het gebruik ervan en het advies van de voorschrijvende arts of apotheker strikt na te leven. 

Het FAGG raadt af om deze suppo’s op eigen initiatief te gebruiken bij kinderen jonger dan 30 maanden en bij kinderen met een voorgeschiedenis van koortsstuipen of epilepsie of een recente voorgeschiedenis van anorectale letsels.

Het FAGG volgt deze dossiers nauwgezet op en ziet erop toe dat deze zo snel mogelijk behandeld worden.”

 

 

Laatste update op
10/02/2012