Nucleaire geneeskunde: tekort aan Technetium-99m (Tc-99m)

De Tc-99m is een radioisotoop gebruikt in de nucleaire geneeskunde voor de diagnose van vele ziektes. De meerderheid van de reactoren die voornamelijk Mo-99, het moederisotoop van Tc-99m, produceren zijn voor onderhoud of als gevolg van technische problemen stilgelegd. De twee reactoren die nog steeds actief zijn worden ten volle benut. Desondanks is de hoeveelheid beschikbaar Tc-99m momenteel niet voldoende om aan alle behoeften te voldoen. Prioriteiten werden dus gedefinieerd.

Het directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen (DG 1) van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een omzendbrief opgesteld ter attentie van de afdelingshoofden van de diensten nucleaire geneeskunde en van ziekenhuizendirecties omtrent het gebrek aan technetium-99m generatoren. Dit product is, na injectie, makkelijk detecteerbaar in het lichaam door middel van stralingsdetectoren (gamma-camera’s) en maakt dus de diagnose van vele ziektes mogelijk.

Deze omzendbrief verstrekt aan de gezondheidbeoefenaars aanbevelingen voor het beste gebruik van het beschikbare Tc-99m. De prioriteiten zijn hierin duidelijk omschreven. De omzendbrief is beschikbaar op de website van het DG 1.

Een document "FAQs" is ook beschikbaar op de website van het DG1. Het bevat de antwoorden op de meest gestelde vragen van patiënten omtrent dit onderwerp.

U kunt meer informatie vinden over het tekort aan Tc-99m op nationaal en Europees niveau op de website van de Belgische Vereniging van Nucleaire Geneeskunde (Belnuc) en de Europese Vereniging van Nucleaire Geneeskunde (EANM).

Laatste update op 19/05/2010