Ter attentie van de houders van de VHBs: update van het document “Derogaties: werkwijze voor geneesmiddelen voor humaan gebruik”.

Het document “Derogaties: werkwijze voor geneesmiddelen voor humaan gebruik”, betreffende de derogaties i.v.m. verplichtingen voor etikettering en de bijsluiter werd recentelijk bijgewerkt.

Een verduidelijking werd toegevoegd om aan te geven in welke gevallen een aanvraag tot derogatie deel kan uitmaken van de variatie zelf.

 

Laatste update op 28/07/2017