Vaccin tegen het Newcastle disease virus bij duiven

Na een tijdelijke stopzetting van de productie van een van de twee vergunde en ge commercialiseerde vaccins tegen de ziekte van Newcastle in België voor de duif, is de Belgische markt niet meer correct beleverd. De firma Intervet die het andere vaccin commercialiseert, heeft zijn productie opgedreven en brengt eerstdaags een lot van  NOBILIS PARAMYXO P201 (480 flacons van 200 doses) op de Belgische markt. Het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA), het referentielaboratorium voor diergeneeskundige immunologische producten, heeft namelijk zijn goedkeuring voor de vrijgave van dit lot gegeven op 17 maart 2009.
Normaal gezien zal een bijkomend lot met een groter aantal doses van het vaccin binnenkort beschikbaar zijn.

Voor alle bijkomende informatie: infovet@fagg.be

Laatste update op 19/03/2009