Griep A/H1N1v : geneesmiddelenbewaking in Europa

In het kader van de pandemische A/H1N1v griep heeft het Europees Geneesmiddelenbureau het eerste wekelijkse rapport gepubliceerd betreffende de opvolging van bijwerkingen na gebruik van vaccins en antivirale geneesmiddelen in Europa.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) publiceerde op 3 december 2009, in het kader van de pandemische A/H1N1v griep, zijn eerste rapport inzake geneesmiddelenbewaking waarvan een wekelijkse update voorzien is.

De opeenvolgende verslagen zullen terug te vinden zijn op de pagina "Europese farmacovigilantierapporten voor de vaccins en antivirale middelen, gebruikt ter preventie en/of behandeling van de  pandemische A/H1N1v-griep.

Deze wekelijkse verslagen zullen informatie verstrekken over bijwerkingen die gemeld worden na het gebruik van centraal vergunde vaccins tegen de pandemische griep en antivirale middelen in de Europese Unie en vormen een aanvulling bij de informatie die het Geneesmiddelenbureau regelmatig publiceert over de ontwikkeling en goedkeuring van geneesmiddelen die gebruikt worden tijdens de A/H1N1v-grieppandemie.

“Ik ben ervan overtuigd dat de wekelijkse updates de transparantie op het gebied van de pandemie verder zal verbeteren en voor een snelle en actuele voorlichting van het grote publiek zal zorgen,” aldus Thomas Lönngren, Uitvoerend Directeur van het EMEA.

Deze informatie zal de Europese instellingen en Lidstaten ondersteunen in hun communicatie naar de buitenwereld en een bijkomende hulpbron leveren in het kader van de aanbevelingen voor het gebruik van vaccins en antivirale behandelingen.

De informatie betreffende bijwerkingen in de update is afkomstig vanEudraVigilance, de centrale Europese databank van bijwerkingen, die door het Geneesmiddelenbureau wordt beheerd. Deze databank is gebaseerd op rapporten die de Lidstaten en vergunninghouders aanleveren.

Voorts geven de wekelijkse updates een schatting van het aantal toegediende dosissen vaccins tegen de pandemische griep en antivirale middelen in de Europese Unie. Ze bevatten eveneens andere gegevens die helpen meldingen van bijwerkingen in de juiste context te plaatsen.

AANTEKENINGEN

1.Europees geneesmiddelenbewakingsrapport van 3 december 2009.

2. Er bestaan drie vaccins goedgekeurd door de Europese Commissie: Celvapan, Focetria en Pandemrix (enkel de laatste is in België gecommercialiseerd), en één antiviraal middel: Tamiflu. Er bestaan ook andere vaccins tegen de pandemische griep en antivirale producten goedgekeurd door de Lidstaten.U vindt alle informatie over de activiteiten van het Geneesmiddelenbureau met betrekking tot de grieppandemie terug op de Pandemic influenza (H1N1) website.

3. Alle informatie over de werkzaamheden van het EMEA worden geraadpleegd op de EMEA-website.

Laatste update op 11/12/2009