VIG-NEWS : editie van mei 2011

De VIG-NEWS is een trimestriële elektronische nieuwsbrief, bestemd voor de gezondheidszorgbeoefenaars, ontwikkeld door het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor Humaan gebruik (BCGH) van het FAGG.

De VIG-NEWS geeft een selectie van recente mededelingen betreffende geneesmiddelenbewaking komende van diverse bronnen zoals het FAGG en haar BCGH, het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI), het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) en andere nationale geneesmiddelenautoriteiten, de Food and Drug Administration en de literatuur (bv. Drug Safety).

VIG-NEWS - 23/05/2011

VIG-NEWS - 17/02/2011

VIG-NEWS - 10/11/2010

VIG-NEWS - 03/08/2010

VIG-NEWS - 05/05/2010

Laatste update op 30/05/2011