Nieuw advies over borstimplantaat-geassocieerd anaplastisch grootcellig lymfoom (BIA-ALCL)

Datum: 14/01/2019

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een adviesrapport opgesteld over borstimplantaat-geassocieerd anaplastisch grootcellig lymfoom  (Breast Implant Associated – Anaplastic Large Cell Lymphoma, BIA-ALCL).

Het rapport bevat aanbevelingen voor zorgverleners over diagnose, registratie en klinische opvolging van BIA-ALCL. Het rapport bevat ook algemene informatie voor de bevolking over deze zeldzame aandoening.

BIA-ALCL is een zeer zeldzame aandoening met een uitstekende prognose indien de ziekte wordt gediagnosticeerd in een vroeg stadium. De oorzaak van de aandoening is nog niet gekend en op dit ogenblik bestaan er diverse theorieën over de ontwikkeling van de ziekte.

Doordat het een zeldzame aandoening is, is het bovendien moeilijk in te schatten wat de kans is om deze ziekte te ontwikkelen. Een van de aanbevelingen aan gezondheidszorgbeoefenaars is daarom om alle vermoedelijke en bevestigde gevallen aan het FAGG te rapporteren via een specifiek ontwikkelde meldingsformulier. Het verzamelen van al deze gegevens zal het FAGG toelaten conclusies te trekken in het belang van de veiligheid van de patiënt.

Meer informatie:
Advies HGR-FAGG

Contact:
ALCL@fagg.be

Laatste update op 14/01/2019