Nieuw: de Flash VIG-news van het FAGG

Datum: 06/11/2017

Volgend op de resultaten van de bevraging van de tevredenheid publiceert de Afdeling Vigilantie voortaan ook korte mededelingen over actuele onderwerpen via de Flash VIG-news.

In het kader van het project “actieve geneesmiddelenbewaking”, biedt het FAGG sinds 2010 een elektronische nieuwsbrief aan voor gezondheidszorgbeoefenaars: de VIG-news.  De Afdeling Vigilantie van het FAGG publiceert een aantal nieuwsbrieven per jaar met  een selectie van recente mededelingen over geneesmiddelenbewaking van diverse officiële bronnen.

In de VIG-news van juni 2016, heeft de Afdeling Vigilantie van het FAGG een bevraging van de tevredenheid gelanceerd om de verbeteracties beter te kunnen oriënteren in functie van de behoeften van de lezers.

Het resultaat is de Flash VIG-news, die beknopter en frequenter is waardoor informatie sneller zal worden verspreid in functie van de actualiteit. Deze nieuwsbrieven zullen worden gepubliceerd op de FAGG-website en worden verstuurd via e-mail.

U kunt de VIG-news en Flash VIG-news rechtstreeks per e-mail krijgen door u in te schrijven via ADR@fagg.be.

Laatste update op 24/11/2017