Nieuwe wetgeving over de biobanken: antwoorden op veelgestelde vragen

Datum: 30/07/2018

Om de implementatie van het koninklijk besluit van 9 januari 2018 betreffende de biobanken te vergemakkelijken, richtte het FAGG een werkgroep op die bestaat uit vertegenwoordigers van universitaire en industriële biobanken, ethische comités en comités met juridische experts. Deze werkgroep stelde een compendium op voor gezondheidszorgbeoefenaars op wie de nieuwe wetgeving van toepassing is.

Het koninklijk besluit van 9 januari 2018 betreffende de biobanken regelt het functioneren van een biobank in het kader van alle uitgevoerde handelingen met menselijk lichaamsmateriaal voor wetenschappelijke doeleinden. Naar aanleiding van de bekendmaking ervan in het Belgische staatsblad heeft het FAGG een werkgroep opgesteld met het oog op een vlottere implementatie. Experts van verschillende organisaties hebben een antwoord gegeven op een reeks vragen die de betrokken vakmensen vaak stellen. Door de diversiteit en ervaring van de betrokken vertegenwoordigers kon er beter rekening worden gehouden met de essentiële praktische, operationele, specifieke en ethische aspecten op het gebied van biobanken om een wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau te waarborgen.

Het compendium met antwoorden op veelgestelde vragen, is gericht op het begeleiden van gezondheidzorgbeoefenaars die in het kader van hun activiteiten betrokken zijn bij de implementatie van deze nieuwe wetgeving.

De volgende thema's komen aan bod in het compendium.

 • Toepassingsgebied van de wet, invoer, uitvoer, klinische proeven, afgeleide producten
 • Inwerkingtreding en eerdere monsters
 • Aanmeldingsprocedure
 • Uitwisseling van monsters, contract en kaderovereenkomst, register
 • Toestemming
 • Wegnemen van menselijk lichaamsmateriaal
 • Traceerbaarheid en anonimisering
 • Informatie aan de donor
 • Beheerder van de biobank
 • Vergoeding
 • Ethisch comité

Meer informatie

13.02.2018 - Nieuw koninklijk besluit over de biobanken

Contact

biobanks@fagg.be 

Laatste update op 30/07/2018