Nu ook een online meldingsformulier voor het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen door patiënten beschikbaar

Datum: 12/03/2019

Het melden van bijwerkingen draagt bij tot de bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen. Om het melden van bijwerkingen door patiënten te stimuleren, is er nu een gebruiksvriendelijk online meldingsformulier beschikbaar.

Sinds 2012 kunnen patiënten bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik rechtstreeks melden aan de afdeling Vigilantie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Meldingen door patiënten maken steeds een groter deel uit van het totale aantal meldingen bij het FAGG. In 2012 ontving het FAGG 23 meldingen van patiënten, in vergelijking met 365 in 2018. Patiënten doen elk jaar meer meldingen van bijwerkingen waarvan ze vermoeden dat deze te wijten zijn aan een geneesmiddel.

Om het melden van bijwerkingen door patiënten te stimuleren is er nu ook een online meldingsformulier voor patiënten beschikbaar. Als patiënt wordt dit formulier online ingevuld en verstuurd, wat veel gebruiksvriendelijker is dan de bestaande meldingsmogelijkheden.

Dit online meldingsformulier is ook toegankelijk via het portaal ‘Mijn gezondheid’.

Waarom bijwerkingen melden?
Wanneer een geneesmiddel op de markt komt, zijn nog niet alle effecten ervan gekend. Het is dus mogelijk dat iemand last krijgt van een ongekende of een (nog niet goed) gekende bijwerking. Elk Europees land heeft daarom de verplichting gegevens over gekende en ongekende bijwerkingen van geneesmiddelen te verzamelen en te evalueren. Wetenschappelijke studies tonen aan dat meldingen van bijwerkingen door patiënten een waardevolle aanvulling zijn op de meldingen via de zorgverleners en de farmaceutische industrie.

U vindt bijkomende informatie over het melden van bijwerkingen op de website van het FAGG.
Uw opmerkingen en/of suggesties zijn altijd welkom via ADR@fagg.be.

Laatste update op 15/03/2019