Nucleair risico: infosessies voor gezondheidszorgbeoefenaars

In het kader van de nieuwe informatiecampagne rond het nucleair risico, georganiseerd door de betrokken federale overheden, waaronder het FAGG, zijn zes informatiesessies speciaal voor gezondheidszorgbeoefenaars voorzien in de buurt van de nucleaire sites in België.

Sinds de lancering van de informatiecampagne, op 6 maart 2018, is de predistributie van stabiele jodiumtabletten begonnen aan de meest kwetsbare groepen. Het is in die context dat artsen, apothekers en andere gezondheidszorgbeoefenaars een sleutelrol spelen in het correct informeren van de bevolking. Om hen hierbij te helpen en al hun vragen te beantwoorden, organiseren de betrokken autoriteiten tijdens de maand maart 2018 specifieke infosessies in de noodplanningszones.

Het algemeen doel van deze informatiecampagne is aan de bevolking uitleggen wat het nucleaire risico precies inhoudt en de verschillende maatregelen toelichten die door de betrokken organisaties zijn genomen, en die elke burger kan nemen om zich op een nucleair ongeval voor te bereiden.

Naar aanleiding van de lessen getrokken uit de oefeningen van de afgelopen jaren, de kernramp in Fukushima in 2011 en de nieuwe nationale/internationale aanbevelingen ter zake, wordt in een nieuw nucleair noodplan de predistributiezone voor stabiele jodiumtabletten voortaan uitgebreid tot 100 km rond nucleaire sites. Deze nieuwe maatregel bestrijkt heel België en betrekt alle voor het publiek opengestelde apotheken in België.

Voor meer informatie bezoek de website www.nucleairrisico.be, u vindt er alle nuttige informatie in geval van een nucleair ongeval.

Laatste update op
16/03/2018