Onbeschikbaarheid van Rabipur: aanbevelingen voor artsen(-specialisten) en apothekers

Datum: 18/06/2024

De firma Bavarian Nordic, houder van de vergunning voor het in handel brengen van het geneesmiddel Rabipur (Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie in voorgevulde spuit - Rabiësvirus (geïnactiveerd, stam Flury LEP), heeft het FAGG op de hoogte gebracht van een onbeschikbaarheid van het geneesmiddel tot 31 augustus 2024 omwille van een vertraging in de vrijgave van het eindproduct.
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft een taskforce bijeengeroepen om samen met experten naar oplossingen te zoeken.

Het geneesmiddel Rabipur dat wordt gebruikt voor de actieve immunisatie tegen hondsdolheid, zal tot eind augustus 2024 slechts beperkt beschikbaar zijn in België.
Het FAGG doet na overleg met experten van de taskforce Onbeschikbaarheden aanbevelingen aan artsen-specialisten en ziekenhuisapothekers, tot het geneesmiddel opnieuw voldoende beschikbaar is.

 1. Rabipur wordt tijdens dit kritiek tekort enkel verdeeld naar erkende reisklinieken.
 2. Rabipur mag in de huidige situatie van kritiek tekort enkel nog worden toegediend in volgende situaties
 • Pre-expositieprofylaxe (PrEP)

  Intramusculaire toediening van 2 dosissen met een interval van 7 dagen wordt aangeraden.
  Uitzondering hierop zijn immuungecompromitteerde patiënten die 3 dosissen vereisen (dag 0, 7 en 28).
  Er zal een restrictievere selectie zijn van patiënten die PrEP ondergaan door middel van een risico-evaluatie. Om patiënten te behandelen voor PrEP zal de score van de risico-evaluatie 5 moeten zijn (in plaats van 3 in normale omstandigheden).
  Voor centra die de intradermale toediening toepassen, kan een risico-score van 3 als drempel worden aangehouden om patiënten al dan niet te behandelen voor PrEP.

 • Post-expositieprofylaxe (PEP)
  Ook voor post-expositieprofylaxe wordt restrictief gebruik aangeraden.
  Elke reiskliniek werd bevraagd naar (de totaal) benodigde hoeveelheden om de periode van het tekort te kunnen overbruggen. Op basis van een stockbevraging zullen hoeveelheden naar elk centrum worden verdeeld om voor de prioritair bepaalde patiëntengroepen behandeling te kunnen garanderen.

Het FAGG volgt de situatie nauwgezet op, zowel op nationaal als op Europees niveau.

Laatste update op 18/06/2024