Operatie Shield II: Belgische autoriteiten nemen 87 241 tabletten en 99 549 ampullen in beslag in actie tegen namaakgeneesmiddelen en doping

Datum: 15/12/2021

De douane, de federale politie, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) hebben deelgenomen aan operatie SHIELD II, gecoördineerd door Europol. Deze actie liep van 1 april tot 15 oktober 2021 en was gericht tegen doping, nagemaakte geneesmiddelen en misbruik van geneesmiddelen.

Tijdens operatie werden in België in totaal 87 241 tabletten/capsules, 99 549 ampullen, 24 injectiespuiten en 46 kg hormonen, geneesmiddelen en levensmiddelen in beslag genomen.
Een groot deel van de in beslag genomen goederen werd aangetroffen in postpakketten, in vrij kleine hoeveelheden. De inbeslagnames die werden gemeld door de douane vonden plaats op de luchthavens van Zaventem en Bierset. Deze operatie bewijst dat gevaarlijke producten gemakkelijk kunnen worden besteld en geleverd. Om namaakgeneesmiddelen doeltreffend te bestrijden, is samenwerking op het terrein en het delen van kennis tussen de verschillende Belgische actoren van groot belang.

De actie is grotendeels het resultaat van de samenwerking tussen het FAGG en de douane, die verdachte zendingen selecteert op basis van een risicoanalyse en ze laat controleren door de douanebeambten. Uit deze actie blijkt ook de doeltreffendheid van risicoanalyse.

Meer informatie over SHIELD II

  • Operatie SHIELD II, gecoördineerd door Europol, liep van 1 april tot en met 15 oktober 2021 en was gericht op doping en op nagemaakte of misbruikt van geneesmiddelen.
  • Zesentwintig landen namen deel waaronder 19 Europese lidstaten. De deelname van de douanediensten werd gecoördineerd door het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF).
  • België nam deel aan de actie in het kader van het Pharma & Food Crime Platform (PFCP), een overlegplatform waarin alle actoren met bevoegdheden op het gebied van voedsel- en drugscriminaliteit zijn vertegenwoordigd. De douane, de federale politie, het FAGG en het FAVV hebben allemaal activiteiten ontplooid in het kader van SHIELD II. Er werden meer middelen ingezet dan in het voorgaande jaar.
  • De resultaten zijn er grotendeels dankzij de samenwerking tussen de douane (selectie van verdachte zendingen op basis van risicoanalyse voor controle door Operaties) en het FAGG. Hieruit blijkt de doeltreffendheid van de risicoanalyse, ook voor de nieuwe H 7-aangiften voor zendingen met een intrinsieke waarde van maximaal 150 euro.
  • Naast de gewone activiteiten vond elke maand een actieweek plaats met extra controles op geneesmiddelen en dat gedurende de hele operatie.
  • In België werden in het kader van deze actie in totaal 87 241 tabletten/capsules, 99 549 ampullen, 24 spuiten en 46 kg hormonen, geneesmiddelen en voedingsmiddelen in beslag genomen.
  • Een groot deel van de goederen die in beslag werden genomen, werden aangetroffen in (post)pakketten, in relatief kleine hoeveelheden. De gemelde inbeslagnemingen zijn afkomstig van de luchthavens van Zaventem en Bierset.
  • Deze actie is een voorbeeld van hoe gevaarlijke producten betrekkelijk gemakkelijk kunnen worden besteld en geleverd.
  • Om namaakgeneesmiddelen doeltreffend te bestrijden, is samenwerking op het terrein en het delen van kennis tussen de verschillende Belgische actoren van groot belang.
  • Europol vergemakkelijkt de samenwerking tussen de verschillende wethandhavings- en inspectiediensten (met verschillende bevoegdheden) in heel Europa.

Meer informatie
Persbericht van Europol

 

Laatste update op 15/12/2021