Opleidingssessie "Emergency Preparedness through Platform Trials in the European Union - European Economic Area" op 5 en 6 september 2024 in Brussel

Datum: 14/06/2024

CT Cure, een project van de Europese Unie, organiseert op 5 en 6 september in Brussel de opleidingssessie "Emergency Preparedness through Platform Trials in the European Union - European Economic Area". De opleiding is specifiek bedoeld voor beoordelaars van aanvragen voor klinische proeven van ethische comités voor medisch onderzoek en nationale bevoegde autoriteiten. 

CT Cure, een project dat gecoördineerd wordt door het FAGG, is een gezamenlijk EU4Health-project van de lidstaten dat wordt gefinancierd door de Europese Unie en als doel heeft een netwerk op te richten van ethische comités voor medisch onderzoek (Medical Research Ethics Committees - MREC's) en nationale bevoegde autoriteiten (National Competent Authorities - NCA's) die ervaring opdoen met het versneld beoordelen van aanvragen voor klinische proeven met COVID-19-geneesmiddelen.
De visie en grondgedachte van CT Cure is een versnelde, geharmoniseerde beoordeling van klinische proeven om als dusdanig sneller klinische gegevens te kunnen genereren van nieuwe therapeutische strategieën in noodsituaties op het gebied van volksgezondheid.

Om beter voorbereid te zijn op noodsituaties in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), richt deze opleiding zich op de  beoordeling van aanvragen voor grote klinische platform-proeven, waarbij beoordelaars van zowel MREC's als NCA's worden samengebracht. 

Programma
Lees meer over het programma.

Inschrijving
De opleiding staat open voor alle lidstaten van de EU/EER en maakt deel uit van het Training Work Package 7 voor CT Cure.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 20 juni door het inschrijvingsformulier in te dienen.

Meer informatie
Website van CT Cure

Laatste update op 14/06/2024