PRAC Maart 2019 – Begin van verwijzing: beoordeling van de screening van patiënten vóór behandeling met fluorouracil, capecitabine, tegafur en flucytosine

Datum: 18/03/2019

Tijdens zijn vergadering van maart 2019 begon het Risicobeoordelingscomité (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) met een beoordeling van de screening van patiënten voordat zij beginnen met een behandeling met fluorouracil, capecitabine, tegafur en flucytosine.

Het PRAC is begonnen met een beoordeling van geneesmiddelen die fluorouracil bevatten (ook gekend als 5-fluorouracil of 5-FU) en de verwante geneesmiddelen capecitabine, tegafur en flucytosine, die in het lichaam worden omgezet in fluorouracil. Tijdens de beoordeling worden bestaande screeningmethoden onderzocht, alsook hun waarde bij de identificatie van patiënten met een hoger risico op ernstige bijwerkingen.

Fluorouracil (injectie), capecitabine en tegafur zijn geneesmiddelen tegen kanker, terwijl topische (op de huid aangebrachte) fluorouracil wordt gebruikt bij diverse huidaandoeningen. Flucytosine is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij ernstige schimmelinfecties.

Het is geweten dat sommige patiënten niet beschikken over een werkend enzym genaamd dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD), dat nodig is om fluorouracil af te breken. Voorschrijvers zijn mogelijk niet op de hoogte van het feit dat hun patiënten geen werkend DPD hebben. Als deze patiënten fluorouracil of verwante stoffen toegediend krijgen, kan hun lichaam fluorouracil niet afbreken, wat leidt tot een accumulatie ervan in het bloed.

De accumulatie van grote hoeveelheden fluorouracil die bij sommige van deze geneesmiddelen is vastgesteld, kan leiden tot ernstige en levensbedreigende bijwerkingen zoals neutropenie (laag aantal neutrofielen, een soort witte bloedcellen die nodig is om infecties te bestrijden), neurotoxiciteit (beschadiging van het zenuwstelsel), ernstige diarree en stomatitis (ontsteking van het slijmvlies in de mond). Patiënten die helemaal geen DPD hebben, mogen dan ook geen fluorouracil of geneesmiddelen die in het lichaam fluorouracil kunnen vormen, toegediend krijgen.

In de productinformatie van de meeste van deze geneesmiddelen staat vermeld dat zij niet mogen worden gebruikt bij patiënten die helemaal geen DPD hebben. Een genetische test om een tekort aan DPD op te sporen is aanbevolen voor de meeste geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van kanker, maar systematische screening voor een tekort aan DPD voordat een behandeling wordt opgestart is niet verplicht. Bovendien werden onlangs nieuwe gegevens over genetische tests en andere DPD-screeningmethoden gepubliceerd die een invloed kunnen hebben op de huidige aanbevelingen.

Het EMA zal nu de beschikbare gegevens met betrekking tot bestaande screeningmethoden beoordelen om een tekort aan DPD op te sporen en zal aanbevelen of er wijzigingen moeten worden aangebracht aan de wijze waarop deze geneesmiddelen worden gebruikt om veilig gebruik te waarborgen.

Patiënten die zich zorgen maken over hun geneesmiddelen, moeten hun arts raadplegen en mogen het gebruik van hun geneesmiddelen niet stopzetten zonder medisch advies.

De volgende geneesmiddelen zijn toegestaan en worden verhandeld in België:

  • Geneesmiddelen die fluorouracil bevatten:
  • Voor injectie / perfusie: Fluorouracil Accord Healthcare en Fluracedyl
  • Voor cutaan gebruik: Efudix
  • Geneesmiddelen die capecitabine bevatten: Capecitabine Accord, Capecitabine EG en Xeloda
  • Geneesmiddelen die tegafur bevatten: Teysuno

Meer informatie is beschikbaar op de website van EMA.

Laatste update op 06/05/2019