Praktische aanbevelingen bij het nieuwe verificatiesysteem tegen vervalste geneesmiddelen: verlenging van de overgangsperiode

Datum: 03/05/2019

Op 9 februari 2019 werd de Europese Richtlijn Vervalste geneesmiddelen van kracht. Het FAGG besliste toen om praktische richtlijnen voor het behandelen van problemen in de opstartfase te bundelen in een omzendbrief en een overgangsperiode vast te leggen. Deze overgangsperiode wordt nu verlengd tot 1 september 2019.

De richtlijnen voor de overgangsperiode gaven aan hoe de wetgeving moet worden geïnterpreteerd tot 30 april 2019. Het FAGG heeft samen met BeMVO de situatie van nabij gevolgd en beslist nu dat de overgangsperiode zal worden verlengd tot 1 september 2019.

Het FAGG zal daarnaast de modaliteiten van omzendbrief 644 verder verfijnen en ter beschikking stellen in een nieuwe omzendbrief die in de loop van de maand mei zal worden gepubliceerd.

Laatste update op 03/05/2019