Rapid Alert System: herinnering voor contactpersonen

Datum: 09/04/2018

In het kader van het Rapid Alert System (RAS) herinnert het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) de houders van een vergunning voor groothandel of van een fabricagevergunning voor geneesmiddelen aan hun verplichting om het FAGG op de hoogte te houden van een permanent bereikbare contactpersoon.

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik moeten houders van een vergunning voor groothandel of van een fabricagevergunning voor geneesmiddelen de contactgegevens van een permanent bereikbare RAS-contactpersoon meedelen aan het FAGG. Het RAS-formulier voorziet tevens een contactpersoon voor vervalste en gestolen geneesmiddelen.

Om de doeltreffendheid van het systeem in dringende gevallen te waarborgen, moeten deze contactgegevens te allen tijde up-to-date zijn en moeten de vergunninghouders elke wijziging van contactpersoon of elke vervanging van de verantwoordelijke of bevoegde persoon onmiddellijk meedelen aan het FAGG.

Hoe de RAS-contactgegevens bijwerken? 

  • Voor houders van een vergunning voor groothandel: door het ingevulde RAS-formulier door te sturen naar distribution@fagg.be.
  • Voor houders van een vergunning voor vervaardiging van geneesmiddelen: door het ingevulde RAS-formulier door te sturen naar industry@fagg.be.
Laatste update op 09/04/2018