Risico op zwangerschap bij gebruik van Ozempic

Datum: 13/05/2024

Gelet op de verschillende getuigenissen van vrouwen op sociale media die onverwachts zwanger werden na gebruik van het geneesmiddel Ozempic, wil het FAGG de aandacht vestigen op de risico’s die zijn verbonden aan het gebruik ervan.

Op sociale media getuigen vrouwen dat ze, in de meeste gevallen onbedoeld, zwanger werden terwijl ze Ozempic gebruikten en dit terwijl ze ook anticonceptie gebruikten of al jaren met vruchtbaarheidsproblemen kampten. 

Ozempic (semaglutide) is een GLP-1-analoog (glucagon-like-peptide-1) dat is aangewezen voor de behandeling van volwassenen met onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus type 2 als toevoeging aan dieet en lichaamsbeweging, als monotherapie wanneer metformine ongeschikt wordt geacht als gevolg van intolerantie of contra-indicaties, en in aanvulling op andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes. 

Ozempic wordt ook gebruikt voor de behandeling van volwassenen met obesitas en gewichtsverlies, wat geen vergunde indicatie is voor deze specialiteit (off-label gebruik). Overgewicht en obesitas hebben een negatieve invloed op de vruchtbaarheid van zowel vrouwen als mannen. Gewichtsverlies kan de kans op een verhoogde vruchtbaarheid en bijgevolg een spontane zwangerschap doen toenemen.

De bijsluiter en de samenvatting van de kenmerken van het product (SKP) van Ozempic vermelden onder andere diarree en braken als vermoedelijke bijwerkingen. Braken of diarree kunnen de betrouwbaarheid van orale anticonceptiva verminderen.

Het effect van Ozempic op de vruchtbaarheid bij mensen is niet bekend. Uit dieronderzoek is wel reproductietoxiciteit gebleken, met eventueel een verlaging in overleving en groei van het embryo en foetale misvormingen/afwijkingen tot gevolg. De relevantie voor de mens wordt klein geacht, maar kan niet volledig worden uitgesloten. Het FAGG ontving één melding van onverwachte zwangerschap tijdens het gebruik van semaglutide.

Er is slechts een beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van Ozempic bij zwangere vrouwen. De bijsluiter vermeldt dat Ozempic niet tijdens de zwangerschap mag worden gebruikt. Wanneer een patiënte zwanger wil worden of zwanger wordt, moet de behandeling met Ozempic worden gestopt. Ozempic moet ten minste twee maanden voor een geplande zwangerschap worden gestopt vanwege de lange halfwaardetijd. Aan vrouwen die zwanger kunnen worden, wordt aangeraden om effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens de behandeling met Ozempic.

Er is momenteel een wereldwijd gestegen vraag naar GLP-1-analogen die leidt tot een beperkte beschikbaarheid. Op basis van de informatie van de betrokken bedrijven zal de beperkte beschikbaarheid aanhouden tot juni 2024. Ozempic is een geneesmiddel op medisch voorschrift. Het voorschrijven van GLP-1-analogen is nu bij koninklijk besluit beperkt tot patiënten voor wie het essentieel is.

Het FAGG roept op om niet online op zoek te gaan naar deze geneesmiddelen. Vervalste geneesmiddelen zijn gevaarlijk voor uw gezondheid, en het is illegaal om geneesmiddelen op voorschrift online aan te kopen.
 

Laatste update op 13/05/2024