Spreiding van apotheken: nieuw koninklijk besluit en apothekers kunnen nu de coördinaten van hun apotheken nakijken

Datum: 08/03/2022

De publicatie van een nieuw koninklijk besluit zorgt voor objectievere en transparantere regels, eenvoudigere en efficiëntere procedures, nieuwe mogelijkheden zoals de fusie en verplaatsing van apotheken en een beperking van de duur van tijdelijke sluitingen. Het nieuwe koninklijk besluit stelt ook de geografische coördinaten van de apotheken vast. Apothekers kunnen dit vanaf nu nakijken en wanneer nodig uiterlijk tegen 09.05.2022 een correctie aanvragen.

Op 16 januari werd het koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken gepubliceerd. Dat koninklijk besluit heeft een zo goed mogelijke overeenkomst tussen zorgaanbod en zorgbehoeften als belangrijkste doelstelling. 

De nieuwe wetgeving biedt vier belangrijke verbeteringen

 1. De regels voor de spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken worden objectiever en transparanter. Dit gebeurt door de demografische criteria te vereenvoudigen en over de overbrengingen in de onmiddellijke nabijheid via een wiskundige formule te beslissen. Hierdoor is geen interpretatie meer nodig en kan de vestigingscommissie opgeheven worden.
 2. De procedures worden efficiënter en eenvoudiger. Een aantal stappen vallen weg zoals het advies van de gouverneur en de provinciale geneeskundige commissie. De procedure zal daarnaast sneller kunnen verlopen en er zal minder betwisting kunnen zijn. Dit biedt meer rechtszekerheid aan de sector.
 3. Er komen nieuwe mogelijkheden. De overbrenging met betere geografische of demografische spreiding gaf vaak niet het gewenste effect. Dit wordt vervangen door de mogelijkheid om twee apotheken te fusioneren en de overblijvende apotheek te verplaatsen. Dit creëert een nieuwe incentive voor de fusie van apotheken wat een efficiëntere organisatie van de zorg toelaat. 
 4. De duur van tijdelijke sluitingen wordt beperkt om zogenaamde “slapende” apotheken te vermijden.

Geografische coördinaten van apotheken kunnen nu nagekeken worden
Om de nieuwe regels van het koninklijk besluit te kunnen toepassen heeft het FAGG de geografische coördinaten van alle voor het publiek opengestelde apotheken vastgesteld. De coördinaten zijn in de lijst met apotheken opgenomen in X,Y vorm. Apotheken kunnen hun coördinaten nakijken met behulp van sites als TopoMapViewer of CadGIS

Mocht er toch een fout zijn, kunnen vergunninghouders aan de hand van een landmetersattest een correctie aanvragen. Vooral wanneer een apotheek op een relatief groot kadastraal perceel is gevestigd (ziekenhuis, winkelcentrum, station …), bestaat de kans dat de coördinaten niet precies met de apotheek overeenkomen. Apotheken die een vergunning voor overbrenging hebben maar nog niet fysiek overgebracht zijn, moeten geen correctie vragen want dit wordt aangepast bij de registratie. Apotheken met een vergunning voor overbrenging die wel al fysiek zijn overgebracht maar de overbrenging nog niet registreerden, worden uitgenodigd dit zo snel mogelijk te doen. 
Correcties kunnen worden aangevraagd tot 09.05.202 per

 • e-mail: registration_pharmacy@fagg.be 
 • brief: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
           DG Inspectie - Afdeling Vergunningen - Kadaster van de apotheken
           Galileelaan 5/03
           1210 BRUSSEL

Maak gebruik van een ontvangstbevestiging of een aangetekende zending.

Meer informatie
Voor het publiek opengestelde apotheek
 

Laatste update op 11/03/2022