Stand van zaken van het pilootproject voor nieuwe verordening over klinische proeven

Zoals eerder werd aangekondigd, heeft het FAGG een pilootproject voor klinische proeven in België opgestart in samenwerking met het nieuwe college dat het ethisch comité aanduidt verantwoordelijk voor de evaluatie van klinische proeven, de huidige ethische comités en sponsors van klinische proeven.

 

De experten van het FAGG hebben een document geschreven met aanbevelingen om dit proces te begeleiden. In dit begeleidend document staan onder meer de tijdslijnen voor de procedures in dit pilootproject en een actualisering van de documenten die moeten worden overgemaakt. Een blanco indieningsdossier is ook beschikbaar.

Dit begeleiden document zal evolueren naargelang het pilootproject vordert.

 

Het FAGG nodigt de sponsors van klinische proeven uit om hun intentie kenbaar te maken om zich kandidaat te stellen voor de tweede golf van pilootprojecten die start in september 2017.

 

Wanneer u uw intentie kenbaar wil maken, kunt u dit formulier invullen en sturen naar CTRpilot@fagg.be.

 

Meer informatie:

Oproep tot pilootprojecten

Laatste update op
08/05/2017