Strijd tegen antimicrobiële resistentie: nieuw antimicrobieel geneesmiddel in de handel in België

Datum: 03/05/2024

In de strijd tegen antimicrobiële resistentie is het belangrijk om te zorgen voor een grotere diversiteit aan therapeutische behandelingen zodat artsen de meest geschikte keuze kunnen maken. Onlangs werd een nieuw antibioticum, met de werkzame stof eravacycline, op de markt gebracht in België.
 

In het kader van de strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR) heeft het FAGG in samenwerking met de andere betrokken Belgische overheidsdiensten een Belgisch nationaal actieplan uitgewerkt: 'One World, One Health'. Dat plan is gebaseerd op de drie gezondheidspijlers: menselijke gezondheid, diergezondheid en leefmilieu. Het stelt concrete acties voor om antimicrobiële resistentie op een globale en gecoördineerde manier te bestrijden. De acties van het FAGG zijn erop gericht nieuwe antimicrobiële middelen beschikbaar te maken en de toegang tot bestaande antimicrobiële middelen te behouden. In deze context laat het FAGG de gezondheidszorgbeoefenaars weten dat er recent een nieuw antimicrobieel geneesmiddel op de markt is gebracht.

µSinds 19 april 2024 is een antibioticum op basis van eravacycline (Xerava 100 mg) poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie op de markt.
Xerava is geïndiceerd voor de behandeling van gecompliceerde intra-abdominale infecties (cIAI’s) bij volwassenen.

Meer informatie
•    Bijsluiter voor Xerava 100 mg
•    Samenvatting van de productkenmerken voor Xerava 100 mg

De beschikbaarheid van alle geneesmiddelen die (onlangs) in België in de handel zijn gebracht, kan in FarmaStatus worden geraadpleegd.
 

Laatste update op 03/05/2024