Symposium over samenwerken met en voor de patiënt

Datum: 20/12/2018

De patiënt is één van de belangrijkste partners voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Naar aanleiding hiervan werden er al twee symposia georganiseerd rond de samenwerking met en voor de patiënt.

In 2017 organiseerde het FAGG een eerste symposium omtrent “patient centricity”. Hier lag de focus op het belang van klinische proeven met en voor de patiënt, en op de verschillende initiatieven om patiënten meer te betrekken in dit proces. Een jaar later, op 25 september 2018, werd een vervolgsymposium georganiseerd, waarbij we onder andere onze nieuwe proefprojecten omtrent samenwerking met ziekte-specifieke patiëntorganisaties meer in het licht hebben gezet.

25 september 2018, een kort overzicht

Op 25 september 2018 gaf de administrateur-generaal van het FAGG bij de verwelkoming een kort overzicht van verschillende initiatieven binnen het Europees kader, zoals patiëntvertegenwoordiging binnen het EMA (het Europees geneesmiddelenagentschap) en ERNs (European reference networks). Er waren ongeveer 200 deelnemers uit de verschillende betrokken sectoren, met een grote vertegenwoordiging vanuit patiëntorganisaties en ethische comités.

In de keynote voorstelling werd het Nederlandse landschap op niveau van het betrekken van de patiënt in geneesmiddelenontwikkeling voorgesteld door Annemiek van Rensen. Mevrouw van van Rensen werkt in Nederland binnen de onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en cliëntenorganisaties (PGO-support) en is sedert oktober 2015 lid Patiënten- en consumentenperspectief van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG). In haar presentatie belichtte ze het belang van de betrokkenheid van de patiënt in functie van de participatieladder in verschillende regulatoire procedures en de impact die een patiënt(vertegenwoordiger) kan hebben.

Op het symposium werd het werk dat wordt geleverd door patiëntvertegenwoordigers binnen ERNs ook naar voor gebracht. Deze Europese netwerken bevorderen de samenwerking tussen academici, artsen en patiëntvertegenwoordigers binnen het domein van verschillende zeldzame ziektes. Er werden drie getuigenissen gehoord die de verschillende aspecten en mogelijke verwezenlijkingen van ERNs aantonen.

Ook de rol van de patiënt binnen het FAGG werd besproken en de genomen initiatieven om de patiënt nog meer te betrekken en een stem te geven vanuit hun perspectief. De ervaringen binnen het agentschap en de commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik werden voorgesteld. Vertegenwoordiging binnen dit orgaan biedt patiëntenorganisaties meer inzicht te ontwikkelen in wat er nodig is om een geneesmiddel op de markt te krijgen en welke evaluaties worden uitgevoerd binnen het FAGG om de voordelen en risico’s af te wegen voor een bepaald geneesmiddel vanaf zijn ontwikkeling tot op het op de markt is.

Ook andere nieuwe initiatieven binnen het FAGG werden in de kijker gezet, zoals de databank voor klinische proeven, de informatiecampagne over klinische studies en het proefproject opgestart voor het betrekken van ziekte-specifieke organisaties bij de beoordeling van aanvragen tot wetenschappelijk advies voor klinische studies. Hierbij werd al de ervaring gedeeld vanuit twee organisaties die al deelnamen aan dit project. De patiënt wordt hierbij betrokken in een zeer vroeg stadium van de ontwikkeling van een geneesmiddel om zo de impact zo groot mogelijk te maken.

Tijdens het symposium deelden andere betrokken partners hun visie en ervaring rond het thema “de patiënt centraal”. Vertegenwoordigers uit ethische comités, de farmaceutische industrie en EUPATI kwamen aan het woord. Dit alles toont aan dat de patiënt(vertegenwoordiger) een belangrijke rol speelt in verschillende processen en dat het belangrijk is zijn/haar stem te horen.

Het FAGG streeft er naar om van dit symposium een jaarlijks event te maken.

Bekijk het sfeerverslag hieronder. U vindt alle presentaties terug op www.fagg.be/nl/presentaties.

 

Laatste update op 20/12/2018