Toename meldingen van overgevoeligheidsreacties en anafylaxie bij runderen na gebruik verschillende diergeneesmiddelen

Datum: 17/04/2023

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in samenwerking met de Europese partners onderzoekt de toename van het aantal meldingen van overgevoeligheidsreacties en anafylaxie bij runderen na toediening van verschillende diergeneesmiddelen in 2022. Deze trend werd voor het eerst waargenomen in Frankrijk in 2020 en werd daarna opgemerkt in België, Italië en Spanje.

Hoewel er nog geen duidelijke oorzaak is vastgesteld, volgt het agentschap de situatie op de voet en onderzoekt het mogelijke triggers voor deze reacties. Verschillende geneesmiddelen, waaronder antibiotica, vaccins en antiparasitaire middelen, zijn in verband gebracht met het uitlokken van deze reacties, en er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke verbanden. In het bijzonder loopt er onderzoek naar deze ongewenste effecten, door mogelijke sensibilisering van dieren door bijvoorbeeld specifieke vaccinaties, die het schijnbare regionale voorkomen kunnen verklaren.

Specifiek voor België werd in 2022 een toename van het aantal meldingen vastgesteld voor producten met benzylpenicilline voor injectie, meestal gebruikt tijdens een keizersnede bij jonge Belgische witblauwe dieren. Terwijl er voor 2021 geen meldingen met overgevoeligheidsreacties of anafylaxie waren voor deze producten, liep dit in 2022 op tot 22 meldingen met 62 getroffen dieren en 2 dode dieren in 2022. Voor 2023 tellen we tot 31 maart 2023 18 meldingen met 70 getroffen dieren en 1 dood dier. Andere producten (zoals plaatselijke verdovingsmiddelen) werden in sommige gevallen gelijktijdig gebruikt. De vaccinatiegeschiedenis of de andere gebruikte producten zijn niet voor alle gemelde gevallen duidelijk.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wil dierenartsen en verantwoordelijken voor dieren aanmoedigen om wanneer er tekenen van een overgevoeligheidsreactie of anafylaxie zijn dit onmiddellijk te melden. Dierenartsen kunnen vermoedelijke bijwerkingen melden via het nationale meldingssysteem voor diergeneesmiddelen en daarbij zoveel mogelijk informatie verstrekken over de vaccinatie- en behandelingsgeschiedenis van de getroffen dieren.

Het FAGG benadrukt het belang van een snelle melding van bijwerkingen om eventuele risico's voor de gezondheid van het vee te helpen opsporen en beperken. Door samen te werken met dierenartsen en veehouders wil ons agentschap dit probleem beter begrijpen en doeltreffende oplossingen vinden om het welzijn van het vee te beschermen.
 

Laatste update op 17/04/2023