Update van de Belgische richtsnoeren over het gebruik van GGO’s in klinische proeven

Datum: 25/01/2024

Het FAGG en Sciensano stellen Belgische richtsnoeren ter beschikking over het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO) in klinische proeven.

Deze richtsnoeren geven een volledig overzicht van de wettelijke procedures in België voor het indienen van een dossier voor een klinische proef met een GGO. De gids geeft ook de termijnen aan die aan deze procedures zijn verbonden en de autoriteiten die erbij zijn betrokken.

Laatste update op 25/01/2024