Vaccin tegen blauwtongvirus serotype 3: toestemming voor gebruik in België

Datum: 08/05/2024

Op 8 mei 2024 staat het FAGG het gebruik toe van het immunologisch diergeneesmiddel Syvazul BTV 3 (suspensie voor injectie van de firma Laboratorios Syva) bestemd voor schapen en runderen.

Het gebruik van het immunologisch diergeneesmiddel wordt toegestaan op grond van artikel 110, lid 2 van de Verordening 2019/6, voor een periode van één jaar of tot een immunologisch diergeneesmiddel voor blauwtongvirus serotype 3 met een vergunning voor het in de handel brengen, beschikbaar is.

Omdat de vaccinatie op vrijwillige basis zal gebeuren, kan gebruik worden gemaakt van de normale distributiekanalen. De verdeling en de notificatie moet gebeuren conform het ministerieel besluit van 9 maart 2018 betreffende de vaccinatie tegen blauwtong, meer bepaald de prioriteitsregels opgenomen in de artikels 2 en 3 en de registratie in het register en Sanitel conform de artikels 5 en 6.

Door de noodsituatie wordt enkel een papieren versie van de Engelstalige bijsluiter afgeleverd samen met het vaccin. De firma Laboratorios Syva zal een QR-code voorzien op de verpakking. Deze verwijst naar een Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige bijsluiter die werd goedgekeurd door het FAGG.

Midden mei 2024 volgt een reglementair besluit dat de volgende voorwaarden zal opleggen voor het gebruik van bovengenoemd vaccin.

1.  De verplichting om bijwerkingen te melden aan het FAGG
Gezien de noodsituatie en de beperkte beschikbare gegevens, is het melden van bijwerkingen verplicht om een duidelijker beeld te krijgen over de veiligheid en werkzaamheid van het betrokken vaccin.

Dierenartsen moeten elke bijwerking rechtstreeks melden via het nationaal meldingssysteem voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik van het FAGG. 

2.  De verdeling van het vaccin in België
Het vaccin wordt verdeeld via de groothandelaar Fendigo. Fendigo kan leveren aan de meeste grote Belgische dierenartspraktijken. Sommige kleinere praktijken kunnen het vaccin verkrijgen via de normale route van groothandels in België (die het vaccin bij Fendigo kunnen bestellen om te leveren aan deze praktijken).

Meer informatie
Vaccin tegen blauwtongvirus serotype 3 in België: versnelde evaluatie van de beschikbare gegevens

Laatste update op 08/05/2024