Wat moet ik doen met vervallen of ongebruikte geneesmiddelen? Gooi ze niet weg maar breng ze naar de apotheek!

Datum: 18/07/2022

Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen horen niet thuis in uw huisapotheek, want ze kunnen gevaarlijk zijn voor uw eigen gezondheid. Geneesmiddelen weggooien in de vuilbak, de wastafel of het toilet, kan ook gevaarlijk zijn voor het milieu. Breng daarom uw vervallen of ongebruikte geneesmiddelen naar de apotheek. De apotheker zorgt voor de vernietiging van de geneesmiddelen.

Controleer regelmatig de vervaldatum die op de verpakking staat. Die wordt aangeduid met “EXP” of “verwendbar bis” gevolgd door de twee cijfers van de maand en de vier cijfers van het vervaljaar. Dit geldt ook voor bereidingen die door de apotheker werden gemaakt. Na deze datum moet u het geneesmiddel terugbrengen naar de apotheek.

Sommige geneesmiddelen (zoals oogdruppels, neusdruppels en antibioticasiropen) hebben een beperkte houdbaarheid na opening. Deze staat vermeld op de bijsluiter of op de verpakking. Noteer de datum van opening op de verpakking van deze geneesmiddelen, zo kunt u berekenen hoelang u deze geneesmiddelen nog mag gebruiken. Zodra de houdbaarheidsdatum is verstreken, moet u ook deze geneesmiddelen terugbrengen naar de apotheek.

Breng deze geneesmiddelen terug naar de apotheek:

  • niet-gebruikte pillen, zetpillen, capsules in hun strip of fles;
  • resten van siropen en vloeibare geneesmiddelen in de originele flessen;
  • restjes half-vloeibare geneesmiddelen in een tube;
  • rest van sprays en aerosols;
  • niet-gebruikte geneesmiddelenpleisters.

Verwijder zelf de verpakkingsdoos en de bijsluiter om het werk van de apotheker te vergemakkelijken. Niet-geneesmiddelen (naalden, restanten van chemicaliën, restanten van cosmetica, dieet- en babyvoeding, vitaminebereidingen, kruidenproducten, radiografieën) worden niet teruggenomen door de apotheker.

Gooi geen resten van antibiotica weg met het huishoudelijk afval. Via het afval komen ze in het oppervlaktewater terecht, waar ze in contact komen met bacteriën. Dat werkt antibioticaresistentie in de hand. Omdat oppervlaktewater wordt gebruikt voor de besproeiing van onze gewassen, voor zwemmen en watersport, maar ook voor de productie van drinkwater, komen mensen op die manier in aanraking met resistente bacteriën. Wanneer we dan een infectie oplopen met een dergelijke resistente bacterie, zal het antibioticum mogelijks niet meer voldoende werken en kunnen we heel ziek worden.

Meer informatie
Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen

Laatste update op 18/07/2022