Wijzigingen als gevolg van de nieuwe financieringswet van 2019

Datum: 29/05/2019

Op 20 mei 2019 is de wet tot wijziging van bepalingen betreffende uitbrengen van wetenschappelijk en technisch advies door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (financieringswet van 2019) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe wet wijzigt een aantal aspecten van de werking en de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

De wet van 11 maart 2018 met betrekking tot de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (financieringswet van 2018) bracht de meeste bepalingen over de financiering van het FAGG samen in één wet. Ze bracht ook een groot aantal wijzigingen aan die bepalingen met zich mee.

De financieringswet van 2019 past de financieringswet van 2018 aan op verschillende punten, met name:

1. taalkundige en technische correcties;

2. het aanpassen van de bedragen of percentages van een aantal retributies en contributies;

3. het invoeren van een aantal nieuwe retributies.


De concrete wijzingen kunt u in deze brief lezen.

Meer informatie
Algemene pagina over bijdragen aan het FAGG

Laatste update op 29/05/2019