Nieuws FAGG

Er zijn 20 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 20 resultat(en)

Medicatiefouten: 112 meldingen bij het FAGG sinds 2016

Sinds 2016 heeft de werkgroep "Medicatiefouten" van het FAGG 112 meldingen van bewezen of potentiële fouten ontvangen. Naar aanleiding van deze meldingen werden er corrigerende of preventieve maatregelen genomen in samenwerking met de farmaceutische industrie. Het FAGG moedigt gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten aan om bewezen of potentiële medicatiefouten te melden.

Flash VIG-news: Trisenox (arseentrioxide): risico op medicatiefouten door beschikbaarheid van een nieuwe concentratie van 2 mg/ml

Het FAGG wijst gezondheidszorgbeoefenaars die Trisenox moeten voorschrijven, afleveren en toedienen op het risico van een verkeerde dosering door de beschikbaarheid van een nieuwe presentatie van het geneesmiddel.

Coronavirus en de strijd gevoerd door het FAGG: FAGG waakt continu over de veiligheid van behandelingen

Sinds het begin van de coronapandemie werken de teams van het FAGG keihard om de ziekenhuizen te ondersteunen bij hun problemen met de bevoorrading van geneesmiddelen die worden ingezet in de behandeling van COVID-19-patiënten. Door de nieuwe context waarin deze behandelingen werden gebruikt, volgde het FAGG de bijwerkingen van deze behandelingen nauwlettend op.

Coronavirus - hydroxychloroquine: off-label gebruik sterk ontmoedigd en nieuwe baten/risicoanalyses voor klinische proeven

De nieuwe COVID-19 behandelingsaanbevelingen van Sciensano raden een off-label gebruik van hydroxychloroquine buiten een klinische proef sterk af. Aanvragers van lopende klinische studies moeten ook hun risico/voordelenanalyse actualiseren en aan het FAGG aantonen dat hun strategieën om de risico’s te beperken voldoende adequaat zijn.

PRAC mei 2020 - Nieuwe maatregelen om medicatiefouten met leuproreline-depotgeneesmiddelen te voorkomen en afronding van de signaalevaluatie voor ibuprofen, ketoprofen en combinaties met vaste doses

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (Europees geneesmiddelenbureau, EMA) heeft op zijn vergadering van mei 2020 nieuwe maatregelen aanbevolen om medicatiefouten bij de bereiding en toediening van depotgeneesmiddelen met leuproreline te vermijden.

Coronavirus: Europees Geneesmiddelenbureau adviseert om geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, hart- en nieraandoeningen te blijven gebruiken

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) werd op de hoogte gebracht van recente berichten over het feit dat bepaalde geneesmiddelen, die vaak worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk, hartfalen of nieraandoeningen, een coronavirusinfectie (COVID-19) zouden kunnen verergeren. Het EMA adviseert om deze behandelingen niet stop te zetten.

Coronavirus: herinnering aan ernstige bijwerkingen verbonden aan chloroquine en hydroxychloroquine

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beveelt gezondheidszorgbeoefenaars aan om cardiale bijwerkingen op te volgen en rekening te houden met gekende hartaandoeningen bij COVID-19 patiënten die worden behandeld met hydroxychloroquine of chloroquine. Er wordt ook aan herinnerd dat het risico op cardiale bijwerkingen kan toenemen wanneer deze in hoge doses worden genomen of wanneer deze worden gecombineerd met bepaalde geneesmiddelen zoals azithromycine.

Coronavirus: melden van bijwerkingen, ook voor patiënten die lijden aan COVID-19

Het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency, EMA) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) herinneren patiënten, en in het bijzonder (vermoedelijke) COVID-19 patiënten, eraan dat zij vermoedelijke bijwerkingen, die verband houden met het gebruik van een of meer geneesmiddelen, kunnen melden.

Flash VIG-news: risico van hemolyse verbonden aan het gebruik van hydroxychloroquine (PLAQUENIL) in de behandeling van COVID-19

Artsen moeten waakzaam zijn voor tekenen en symptomen van hemolyse bij patiënten met glucose-6-fosfaat-dehydrogenase (G6PD)-deficiëntie die behandeld worden met hydroxychloroquine in het kader van COVID-19.

Coronavirus: hydroxychloroquine, chloroquine en Kaletra (lopinavir + ritonavir) worden voor een betere opvolging van de behandeling op een gecontroleerde manier verdeeld in België

Hydroxychloroquine, chloroquine en Kaletra (lopinavir + ritonavir) worden gebruikt bij de behandeling van patiënten met COVID-19. Het FAGG heeft de beschikbare voorraden van deze geneesmiddelen in quarantaine geplaatst om de distributie ervan te controleren, een betere opvolging van het gebruik ervan mogelijk te maken en de risico's voor de patiënten te beperken. Neem geen van deze geneesmiddelen zonder medisch toezicht.

1-10 van 20 resultat(en)