Nieuws FAGG

Er zijn 1181 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 1181 resultat(en)

De verkoop voor en het gebruik van antibiotica bij dieren blijft dalen

Het nieuwe BelVet-Sac rapport met een overzicht van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde is beschikbaar. In 2021 daalt de de verkoop van antibiotica in de diergeneeskunde opnieuw in vergelijking met 2020: -8,4 % voor de totale verkoop, -12,3 % voor colistine, -12,9 % voor de met antibiotica gemedicineerde voeders en -42,8 % voor de kritisch belangrijke antibiotica. Aandachtspunt blijft het aandeel alarmgebruikers in de varkens- en vleeskalversector.

Het FAGG publiceert het jaarverslag 2021: alle cijfers en resultaten, bijzondere trends, activiteiten in het kader van COVID-19 en de ervaringen van onze medewerkers

2021 was het jaar waarin we bij het FAGG beetje bij beetje terugkeerden naar onze normale manier van werken. De hoge werklast door de pandemie bleef aanwezig, maar tal van andere belangrijke projecten lagen op ons te wachten, zoals de implementatie van verschillende Europese wetgevingen. Naast de traditionele feiten en cijfers bevat het jaarverslag 2021 enkele getuigenissen die de inzet en professionaliteit van onze medewerkers tonen.

Het FAGG lanceert de databank Medicinal Product Management: bijwerking van gegevens in bestaande geneesmiddelendatabanken tijdelijk niet mogelijk

Op 4 juli 2022 lanceert het FAGG de databank Medicinal Product Management, een nieuwe interne geneesmiddelendatabank. Door de lancering zal het tijdelijk niet mogelijk zijn om de gegevens in de bestaande geneesmiddelendatabanken bij te werken.

Slaapmiddelen: bevraging van het FAGG toont aan dat meer dan een derde van patiënten tekenen van afhankelijkheid vertoont en meerderheid gebruikt de slaapmiddelen te lang

Meer dan achthonderd patiënten hebben deelgenomen aan een online bevraging van het FAGG over het gebruik van benzodiazepines en aanverwante geneesmiddelen bij slaapstoornissen. De bevraging toont aan dat de meeste patiënten deze geneesmiddelen te lang gebruiken. Meer dan een derde vertoont psychologische tekenen van afhankelijkheid.

Flash VIG-news: Nifuroxazide: belangrijke informatie over het gebruik bij zwangerschap en borstvoeding, mutageniciteit en carcinogeniciteit

Uit voorzorg mag nifuroxazide niet worden toegediend tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Bij vrouwen die zwanger kunnen worden, mag nifuroxazide alleen worden gebruikt als zij effectieve anticonceptie gebruiken.

PRAC juni 2022 - Update van COVID-19-vaccins en nieuwe veiligheidsinformatie voor Xalkori.

Tijdens de vergadering van juni 2022 zette het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn beoordeling voort van gevallen van hevige menstruatiebloedingen (zware maandstonden) met de COVID-19-mRNA-vaccins; het PRAC vond geen verband tussen COVID-19-mRNA-vaccins en het uitblijven van de menstruatie. Het PRAC besprak ook een rechtstreekse mededeling aan gezondheidszorgbeoefenaars (DHPC) die belangrijke veiligheidsinformatie voor Xalkori bevat.

Inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken opvolgen, gebeurt vanaf nu online

De nieuwe module van het webportaal van het FAGG is bestemd voor apothekers-titularissen van een voor het publiek opengestelde apotheek en kadert in de modernisering en de digitalisering van de inspectiecyclus. Dankzij dit beveiligd elektronisch communicatiemiddel kunnen apothekers op elk moment de documenten van het FAGG over in hun apotheek uitgevoerde inspecties raadplegen en gemakkelijk en snel antwoorden op vragen van de inspectiediensten.

Vraag aan houders van een vergunning voor het in de handel brengen om de goedgekeurde versie van het risicomanagementplan door te sturen

De afdeling Vigilantie van het FAGG vraagt aan de vergunninghouders om de goedgekeurde versie van het risicomanagementplan te bezorgen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik met een nationale vergunning voor het in de handel brengen.

Online geneesmiddelen kopen? Slik geen bittere pil!

In België mogen alleen vergunde apotheken online geneesmiddelen verkopen. Het gaat bovendien enkel om geneesmiddelen waarvoor geen medisch voorschrift is vereist.

Coronavirus: maandelijks overzicht bijwerkingen COVID-19-vaccins van 2 juni 2022

Het FAGG publiceerde maandelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Vanaf nu zal het overzicht 3-maandelijks worden gepubliceerd (volgende bulletin voorzien op 25 augustus). De nieuwe informatie is afkomstig van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) of andere officiële bronnen. Door volledig transparant te zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen.

1-10 van 1181 resultat(en)