Nieuws FAGG

Er zijn 54 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

31-40 van 54 resultat(en)

Codeïne bij de pijnbestrijding bij kinderen: aanbeveling van het PRAC tot een beperkt gebruik

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europees geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) beveelt een aantal maatregelen aan om de risico’s van codeïne-bevattende geneesmiddelen gebruikt bij pijnbestrijding bij kinderen te beperken.

Oplossingen voor infusie die hydroxyethylzetmeel bevatten : PRAC beveelt de schorsing aan van de vergunningen voor het in de handel brengen

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) bevestigt, volgend op de herziening van de beschikbare gegevens, dat de baten van hydroxyethylzetmeel (HES) – bevattende oplossingen voor infusie niet langer opwegen tegen de risico’s en beveelt daarom de schorsing van de vergunningen voor het in de handel brengen van deze geneesmiddelen aan.

Diclofenac: maatregelen om het cardiovasculair risico te verminderen

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) is van mening dat de voordelen van diclofenac, een niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddel (NSAID) , opwegen tegen het risico op trombo-embolische accidenten.Het PRAC beveelt aan dat dezelfde voorzorgsmaatregelen die reeds in voege zijn voor selectieve COX-2 inhibitoren(andere groep van ontstekingsremmers)om de risico’s op cardiovasculaire accidenten te beperken, ook moeten toegepast worden voor diclofenac

Geneesmiddelen die cyproteron en ethinylestradiol bevatten (Diane 35 en generieken): de CMDh bevestigt de aanbeveling van het PRAC

De Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures-Human (CMDh = Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human) bevestigt de aanbevelingen van het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) met een meerderheid van stemmen (26:1). De voordelen van Diane 35 (cyproteronacetaat 2 mg / ethinylestradiol 35 µg) en generieken wegen op tegen het risico op voorwaarde dat verschillende maatregelen worden genomen om het risico van trombo-embolie (vorming van bloedstolsels in de bloedvaten) te beperken.

Regitabine (TROBALT): beperking van het gebruik

Het Europees geneesmiddelenbureau heeft de baten-risicoverhouding van retigabine, een anti-epileptisch geneesmiddel vergund onder de naam TROBALT herzien. Deze blijft positief voor patiënten die niet passend kunnen behandeld worden met andere geneesmiddelen. Het beperkte gebruik van dit geneesmiddel wordt aangeraden omdat er een risico op pigmentatie van het netvlies bestaat.

Terugroeping van een lot van een niet-conforme huisbereiding tegen reisziekte van een apotheek in Borgerhout

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) werd door apotheker Gielen uit Borgerhout op de hoogte gebracht dat er een risico van een hoge overdosering van het actieve bestanddeel is vastgesteld in een lot van de huisbereiding tegen reisziekte op basis van scopolamine hydrobromide 0,3 mg (theoretische dosis).

VIG-NEWS : editie van Mei 2013

De nieuwe editie van de elektronische nieuwsbrief “VIG-NEWS” van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) is nu beschikbaar. De VIG-NEWS is een selectie van recente mededelingen betreffende geneesmiddelenbewaking komende van verschillende bronnen.

Gebruik van mucolytica bij kinderen: herziening van de baten-risicoverhouding en nieuwe aanbeveling.

De Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik heeft de baten-risicoverhouding van mucolytica (geneesmiddelen die acetylcysteïne, carbocysteïne of bromhexine bevatten) bij kinderen herzien en heeft hierover een nieuwe aanbeveling geformuleerd.

Geneesmiddelen die cyproteron en ethinylestradiol bevatten (Diane-35 en generieken): vervolg

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) bevestigt de positieve baten-risicoverhouding van Diane 35 en de generische geneesmiddelen die cyproteron en ethinylestradiol bevatten voor een specifieke patiëntengroep en beveelt maatregelen aan om de risico’s op trombo-embolische accidenten te beperken.

Domperidon op medisch voorschrift: stand van zaken

Het Belgische federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) startte begin 2013 een procedure over een mogelijk op voorschrift brengen van domperidon-bevattende geneesmiddelen. Op basis van de evaluatie van de gegevens die door de betrokken bedrijven werden ingediend en de verschillende hoorzittingen, heeft de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik verbonden aan het fagg tijdens de zitting van april 2013 een definitief advies gegeven over het afleveringsstatuut (al of niet op medisch voorschrift) van domperidon-bevattende geneesmiddelen).

31-40 van 54 resultat(en)