Nieuws FAGG

Er zijn 27 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

11-20 van 27 resultat(en)

Flash VIG-news: impact van verpakkingsgrootte van benzodiazepines en verwante geneesmiddelen op het risico op misbruik en afhankelijkheid - Resultaten van twee bevragingen van het FAGG

Tussen oktober 2018 en maart 2019 heeft het FAGG artsen en apothekers bevraagd over kleine verpakkingen (minder dan 30 tabletten) benzodiazepines en verwante geneesmiddelen. De meerderheid van de respondenten vindt een kleine verpakking nuttig om het risico op misbruik en afhankelijkheid te beperken, vooral bij nieuwe en occasionele gebruikers. De meeste respondenten vinden ook dat het huidige aanbod aan kleine verpakkingen moet worden uitgebreid zodat apothekers patiënten onmiddellijk de kleine verpakking kunnen bezorgen die hun arts heeft voorgeschreven.

Flash VIG-news: vaccinveiligheid - aantal meldingen van bijwerkingen na vaccinatie van kinderen of adolescenten blijft laag

Ter gelegenheid van de Europese Vaccinatieweek van 24 tot 30 april 2019 maakt het FAGG opnieuw de balans op van de bijwerkingen gemeld in het kader van pediatrische vaccinatie: het aantal meldingen van bijwerkingen in België blijft laag.

Flash VIG-news: LEMTRADA® (alemtuzumab) - beperking van het gebruik om veiligheidsredenen

Behandeling van nieuwe patiënten met LEMTRADA® (alemtuzumab) mag alleen worden opgestart bij volwassen patiënten met zeer actieve recidiverende-remitterende multipele sclerose (RRMS), ondanks een volledig en adequaat behandelingstraject met ten minste twee andere ziektemodificerende behandelingen (DMT’s), of bij volwassen patiënten met zeer actieve RRMS waar alle andere DMT’s gecontra-indiceerd of ongeschikt zijn.

PRAC april 2019 – Herevaluatie van het geneesmiddel LEMTRADA® (alemtuzumab) voor multiple sclerose

Tijdens zijn zitting van april 2019 is het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC of Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA of European Medicines Agency) gestart met een herevaluatie van het geneesmiddel voor multiple sclerose LEMTRADA® (alemtuzumab). Het gebruik moet tijdens de lopende procedure worden beperkt.

Flash VIG-news: elektronisch voorschrift - nieuwe soorten potentiële medicatiefouten

Het gebruik van het elektronisch voorschrift kan leiden tot nieuwe soorten medicatiefouten waarop voorschrijvers attent moeten zijn. We denken hier bijvoorbeeld aan selectiefouten in een keuzemenu.

Nieuwe editie VIG-news beschikbaar

De nieuwe editie van de elektronische nieuwsbrief voor gezondheidszorgbeoefenaars staat online.

Houders van een vergunning voor het in de handel brengen moeten hun gegevens in de artikel 57-databank van het EMA controleren

De afdeling Vigilantie van het FAGG heeft coderingsverschillen aangetroffen in de artikel 57-databank van het EMA. Het FAGG vraagt houders van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel om nauwkeurig na te gaan of hun geregistreerde gegevens correct zijn.

Flash VIG-news: domperidon: gebruik bij kinderen niet langer goedgekeurd bij een gebrek aan doeltreffendheid

Het gebruik van domperidon bij pasgeborenen, zuigelingen, kinderen (jonger dan 12 jaar) en adolescenten met een lichaamsgewicht van minder dan 35 kg is niet langer goedgekeurd op Europees niveau. Een nieuw klinisch onderzoek heeft een gebrek aan doeltreffendheid van het geneesmiddel aangetoond.

PRAC Maart 2019 – Begin van verwijzing: beoordeling van de screening van patiënten vóór behandeling met fluorouracil, capecitabine, tegafur en flucytosine

Tijdens zijn vergadering van maart 2019 begon het Risicobeoordelingscomité (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) met een beoordeling van de screening van patiënten voordat zij beginnen met een behandeling met fluorouracil, capecitabine, tegafur en flucytosine.

Nu ook een online meldingsformulier voor het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen door patiënten beschikbaar

Het melden van bijwerkingen draagt bij tot de bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen. Om het melden van bijwerkingen door patiënten te stimuleren, is er nu een gebruiksvriendelijk online meldingsformulier beschikbaar.

11-20 van 27 resultat(en)