Nieuws FAGG

Er zijn 29 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

11-20 van 29 resultat(en)

Insuline glargine (Lantus) : nieuwe update over de productveiligheid

Na evaluatie van alle beschikbare informatie over een mogelijk verband tussen insulineanalogen, met name insuline glargine, en het risico op kanker, heeft het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) besloten dat er op basis van de beschikbare gegevens geen reden tot bezorgdheid. Er is bijgevolg geen aanpassing aan het voorschrijfadvies nodig.

Muco Rhinathiol siroop: voorzorgsmaatregelen

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft de firma Sanofi-Aventis gevraagd de verdeling van Muco Rhinathiol hoestsiroop zonder suiker voor kinderen tijdelijk stop te zetten en in afwachting van de resultaten van de lopende analyses een partij uit de handel te nemen in België. Het gaat hier enkel om voorzorgsmaatregelen.

Huidbleekmiddelen : pas op !

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wil naar aanleiding van controleacties in verschillende winkels met Afrikaanse producten in België uw aandacht vestigen op het mogelijk gevaar van huidbleekmiddelen.

Geldigheid van de jodiumtabletten voor de inwoners van een nucleaire risicozone

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) neemt de informatie van de Algemene Directie Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (IBZ) door, betreffende de geldigheid van de jodiumtabletten verstrekt aan de inwoners van een risicozone rond een nucleaire site. Deze tabletten uitgedeeld in 1999 en 2002 zijn nog absoluut geldig en efficiënt tot minstens eind oktober 2009.

Insuline glargine (Lantus): update over de productveiligheid

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) heeft vier studies onderzocht om een mogelijke relatie tussen insuline-analogen, in het bijzonder insuline glargine (Lantus) en het risico van kanker te evalueren. De resultaten van deze studies zijn niet consistent. Een causaal verband kan daarom niet worden bevestigd of uitgesloten. Het EMEA vervolgt de onderzoeken in samenwerking met de firma Sanofi-Aventis, de houder van de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van Lantus. In afwachting raadt het EMEA de patiënten aan om hun behandeling zoals gewoonlijk voort te zetten.

Methadon en buprenorfine: herinnering van de veiligheidsinstructies

De pers heeft onlangs gewezen op de gevaren van geneesmiddelen, gebruikt als vervangingsmiddelen voor opiaten (methadon en buprenorfine), die gehouden worden binnen het bereik van kinderen. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) herinnert u eraan dat deze substitutiegeneesmiddelen in een verpakking met een veiligheidsslot voor kinderen moeten afgeleverd worden.

Dextropropoxyfeen: aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA)

Als gevolg van het vastgestelde risico van potentieel fatale overdosis met dextropropxyfeen, beveelt het Comité voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het EMEA de progressieve terugtrekking aan van de vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen die dit bevatten. Ze zijn momenteel beschikbaar in België onder benaming van DEPRONAL (enkel dextropropoxyfeen) en ALGOPHENE (dextropropoxyfeen en paracetamol). Deze aanbeveling van het EMEA werd doorgegeven aan de Europese Commissie zodat een beslissing kan worden aangenomen. Van zodra deze is genomen, zal een planning voor de terugtrekking van deze geneesmiddelen van de Belgische markt vastgelegd en gecommuniceerd worden.

Clopidogrel (PLAVIX) : mogelijke interactie met protonpompinhibitoren

Studies suggereren dat clopidogrel, vergund en gecommercialiseerd in België onder de naam PLAVIX, minder efficiënt zou zijn bij patiënten behandeld met protonpompinhibitoren (esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole of rabeprazole).

Raadpleging van het publiek over het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme in een klinische proef

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu informeren de bevolking over een klinische proef met een genetisch gewijzigd geneesmiddel tegen baarmoederhalskanker van de firma Roche.

Pharmacovigilantie voor diergeneesmiddelen

In het kader van de vaccinatiecampagne tegen blauwtong worden de professionelen in de dierengezondheidzorg gevraagd om elk probleem, meer bepaald elke anafylactische reactie, te signaleren aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Voor deze reacties, wordt een onderzoeksprogramma voorgesteld of dient men een klinische ‘check-list’ in te vullen en bloedstalen op te sturen naar DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen).

11-20 van 29 resultat(en)