Nieuws FAGG

Er zijn 1 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-1 van 1 resultat(en)

MabCampath (alemtuzumab): terugtrekking van de vergunning voor het in de handel brengen

De vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van Mabcampath is, omwille van commerciële redenen, teruggetrokken op Europees niveau op initiatief van de VHB-houder, Genzyme Europe B.V. Mabcampath is een monoklonaal antilichaam (alemtuzumab) gebruikt bij bepaalde chronische lymfatische leukemieën. Een aangepast programma voor toegang tot dit geneesmiddel zal in elke Lidstaat worden geïmplementeerd zodat de patiënten die momenteel gebaat zijn met de behandeling deze verder kunnen zetten.

1-1 van 1 resultat(en)