Nieuws FAGG

Er zijn 53 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

21-30 van 53 resultat(en)

Insuline glargine (Lantus) : nieuwe update over de productveiligheid

Na evaluatie van alle beschikbare informatie over een mogelijk verband tussen insulineanalogen, met name insuline glargine, en het risico op kanker, heeft het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) besloten dat er op basis van de beschikbare gegevens geen reden tot bezorgdheid. Er is bijgevolg geen aanpassing aan het voorschrijfadvies nodig.

Muco Rhinathiol siroop: voorzorgsmaatregelen

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft de firma Sanofi-Aventis gevraagd de verdeling van Muco Rhinathiol hoestsiroop zonder suiker voor kinderen tijdelijk stop te zetten en in afwachting van de resultaten van de lopende analyses een partij uit de handel te nemen in België. Het gaat hier enkel om voorzorgsmaatregelen.

Huidbleekmiddelen : pas op !

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wil naar aanleiding van controleacties in verschillende winkels met Afrikaanse producten in België uw aandacht vestigen op het mogelijk gevaar van huidbleekmiddelen.

Geldigheid van de jodiumtabletten voor de inwoners van een nucleaire risicozone

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) neemt de informatie van de Algemene Directie Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (IBZ) door, betreffende de geldigheid van de jodiumtabletten verstrekt aan de inwoners van een risicozone rond een nucleaire site. Deze tabletten uitgedeeld in 1999 en 2002 zijn nog absoluut geldig en efficiënt tot minstens eind oktober 2009.

Insuline glargine (Lantus): update over de productveiligheid

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) heeft vier studies onderzocht om een mogelijke relatie tussen insuline-analogen, in het bijzonder insuline glargine (Lantus) en het risico van kanker te evalueren. De resultaten van deze studies zijn niet consistent. Een causaal verband kan daarom niet worden bevestigd of uitgesloten. Het EMEA vervolgt de onderzoeken in samenwerking met de firma Sanofi-Aventis, de houder van de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van Lantus. In afwachting raadt het EMEA de patiënten aan om hun behandeling zoals gewoonlijk voort te zetten.

Cerezyme en Fabrazyme: verwachte voorraadproblemen

Vooruitlopend op de verwachte voorraadproblemen van Cerezyme (imiglucerase) en Fabrazyme (agalsidase bèta) voor de komende maanden, beveelt het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) aan deze geneesmiddelen voornamelijk te leveren aan patiënten die dit het meeste nodig hebben.

2008 IN WOORD EN BEELD Jaarverslag 2008

Het tweede jaarverslag van het Federaal Agentschap van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) geeft een overzicht van de realisaties in 2008 onder de vorm van beschrijvende artikeles interviews en cijfermateriaal. Veel leesplezier!

Methadon en buprenorfine: herinnering van de veiligheidsinstructies

De pers heeft onlangs gewezen op de gevaren van geneesmiddelen, gebruikt als vervangingsmiddelen voor opiaten (methadon en buprenorfine), die gehouden worden binnen het bereik van kinderen. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) herinnert u eraan dat deze substitutiegeneesmiddelen in een verpakking met een veiligheidsslot voor kinderen moeten afgeleverd worden.

Follow-up van de dossiers betreffende vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen

Er is een stuurgroep opgericht om een actieplan uit te werken dat toelaat de performantie van het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) te verbeteren inzake het beheer van de dossiers tot aanvraag of wijziging van vergunningen voor het in de handel brengen (VHB) van geneesmiddelen voor menselijk gebruik. In omzendbrief 542, gericht aan de houders van een VHB, wordt dit actieplan voorgesteld. Van de 8 voorgestelde acties, treden er 4 in werking op 01.07.2009.

Dextropropoxyfeen: aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA)

Als gevolg van het vastgestelde risico van potentieel fatale overdosis met dextropropxyfeen, beveelt het Comité voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het EMEA de progressieve terugtrekking aan van de vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen die dit bevatten. Ze zijn momenteel beschikbaar in België onder benaming van DEPRONAL (enkel dextropropoxyfeen) en ALGOPHENE (dextropropoxyfeen en paracetamol). Deze aanbeveling van het EMEA werd doorgegeven aan de Europese Commissie zodat een beslissing kan worden aangenomen. Van zodra deze is genomen, zal een planning voor de terugtrekking van deze geneesmiddelen van de Belgische markt vastgelegd en gecommuniceerd worden.

21-30 van 53 resultat(en)