Nieuws FAGG

Er zijn 14 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

11-14 van 14 resultat(en)

Wijziging telefonische bereikbaarheid van het callcenter Marketing Authorisation

De telefonische bereikbaarheid van het callcenter Marketing Authorisation van het FAGG wijzigt vanaf 1 juni 2018. Het callcenter Marketing Authorisation zal telefonisch bereikbaar zijn van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Nieuwe databank voor klinische proeven in België

Het FAGG heeft een online databank gecreëerd met informatie over alle klinische proeven in België goedgekeurd door het agentschap en die nog niet zijn afgesloten. Dankzij deze databank zullen zowel gezondheidszorgbeoefenaars als patiënten de rekruteringscriteria voor klinische proeven kunnen raadplegen.

Afleveringswijze van geneesmiddelen in de nieuwe online geneesmiddelendatabank

De nieuwe online geneesmiddelendatabank geeft informatie over de afleveringswijze van geneesmiddelen. Voor alle geneesmiddelen die onderworpen zijn aan een beperkt medisch voorschrift, is bovendien aangegeven onder welke subcategorie van beperkt medisch voorschrift ze vallen.

Nieuwe online databank met alle in België vergunde geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Het FAGG publiceert een nieuwe versie van de geneesmiddelendatabank met alle in België vergunde geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. U kunt er ook informatie terugvinden over de beschikbaarheid of eventuele tijdelijke bevoorradingsproblemen van geneesmiddelen.

11-14 van 14 resultat(en)