Nieuws FAGG

Er zijn 94 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

11-20 van 94 resultat(en)

Stand van zaken van het proefproject voor de nieuwe verordening over klinische proeven

In het kader het proefproject over klinische proeven in België werkt het FAGG de aanbevelingen bij om sponsors van klinische proeven te begeleiden.

Bijgewerkte richtlijn voor indiening van dossiersvoor klinische proeven, substantiële amendementen en kennisgeving van einde van de klinische proef bij het FAGG

De indiening van dossiers en documenten via het CESP bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) van het FAGG is verplicht sinds 1 oktober 2018. Het FAGG publiceert versie 1.2 van de richtlijn.

Antibiotic Awareness Week: samenwerken om de antimicrobiële resistentie te verminderen.

De strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR) is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een van de grote uitdagingen voor onze maatschappij. Ziekten worden overgedragen van mens op dier en omgekeerd dus moeten de acties voor preventie en bestrijding van AMR zich richten op zowel de humane als veterinaire sector en zelfs op het niveau van het milieu. Daarom zet het FAGG, samen met alle betrokken overheden, sterk in op een intersectorale aanpak in de strijd tegen AMR, volgens het principe van “One World One Health”.

PRAC oktober 2018 – Aanbeveling om het gebruik van fluorochinolon- en chinolon-antibiotica te beperken

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft tijdens de vergadering van oktober 2018 een beperking voor het gebruik van fluorochinolonen en chinolonen aanbevolen.

Nieuwe editie VIG-news beschikbaar

De nieuwe editie van de elektronische nieuwsbrief voor gezondheidszorgbeoefenaars staat online.

12 en 17 december 2018: uiterste indieningsdatum van dossiers tijdens de eindejaarsperiode

Tijdens de eindejaarsperiode is het FAGG gesloten van maandag 24 december 2018 tot en met dinsdag 1 januari 2019.

Flash VIG-news: Hydrochloorthiazide: risico van niet-melanome huid- en lipkanker

Patiënten die met hydrochloorthiazide worden behandeld, worden uitgenodigd hun huid regelmatig te controleren en verdachte huidletsels te melden. Bescherming tegen zonnestralen en UV-stralen is bijzonder belangrijk voor deze patiënten.

Operatie PANGEA XI: Belgische douane en FAGG nemen 141 pakketten met meer dan 28 000 illegale of nagemaakte producten in beslag

Van 9 tot 15 oktober 2018 nam het FAGG, in samenwerking met de Belgische douane, deel aan de internationale operatie PANGEA XI. Deze operatie wordt gecoördineerd door INTERPOL en richt zich specifiek op de onderschepping van nagemaakte en illegale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. In België werden er inspecties uitgevoerd op de luchthavens van Zaventem en Bierset.

Schrapping van vergunningen voor het in de handel brengen van diergeneesmiddelen die zinkoxide bevatten.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA, European Medicines Agency) is van mening dat de baten/risico-verhouding van diergeneesmiddelen die zinkoxide bevatten en zijn bedoeld voor orale toediening aan voedselproducerende dieren negatief is. De voordelen van deze geneesmiddelen voor de preventie van diarree bij biggen wegen niet op tegen de risico’s voor het milieu. Op basis van het advies van het EMA heeft de Europese Commissie op 26 juni 2017 besloten dat alle lidstaten de bestaande nationale vergunningen voor het in de handel brengen (VHB’s) van diergeneesmiddelen die zinkoxide bevatten en zijn bestemd voor de orale toediening aan voedselproducerende dieren ten laatste tegen 26

Publieksraadpleging: klinische proef met een genetisch gewijzigd geneesmiddel tegen hemofilie B

Geef uw mening over een klinische proef met een genetisch gewijzigd geneesmiddel voor de behandeling van hemofilie B. De FOD Volksgezondheid en het FAGG nodigen u uit om deel te nemen aan de publieksraadpleging over een klinische proef met het genetisch gewijzigd geneesmiddel AMT-061 van de firma uniQure biopharma B.V. De proef is bedoeld om de werkzaamheid van AMT-061 aan te tonen voor de behandeling van matige tot ernstige hemofilie B en om het veiligheidsprofiel verder te beschrijven. De publieksraadpleging loopt van 17 oktober 2018 tot en met 17 november 2018.

11-20 van 94 resultat(en)