Nieuws FAGG

Er zijn 13 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

11-13 van 13 resultat(en)

Omzendbrief 596 betreffende productie- en distributieactiviteiten met geneesmiddelen voor onderzoek

In de omzendbrief 596 herhaalt het fagg aan de betrokkenen uit de gezondsheidszorg de vereisten voor de productie- en distributieactiviteiten van geneesmiddelen voor onderzoek en verduidelijkt ze haar standpunt betreffende de begrippen terhandstelling, verpakking en reconstitutie van deze geneesmiddelen.

Uitstel van de verplichting tot het registreren van het lotnummer voor groothandelaars en apothekers van ieder verdeeld an afgeleverd geneesmiddel

Een Europese richtlijn voorziet, in de strijd tegen vervalste geneesmiddelen, om op de verpakkingen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik veiligheidskenmerken aan te brengen teneinde toe te laten hun authenticiteit na te gaan en de traceerbaarheid ervan te verzekeren. De verplichting voor de groothandelaars en de apothekers om het lotnummer van ieder verdeeld en afgeleverd geneesmiddel te registreren, momenteel voorzien in de Belgische wetgeving, wordt uitgesteld totdat de toepassing van de veiligheidskenmerken op Europees vlak is vastgelegd.

Jaarlijkse bijdrage “Geneesmiddelenbewaking”: antwoorden op vaak gestelde vragen

Sinds 2012 is een jaarlijkse bijdrage per vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van geneesmiddelen voor humaan gebruik verschuldigd voor het financieren van de missies van het fagg inzake geneesmiddelenbewaking. Er is nu een document beschikbaar dat een antwoord geeft op de in 2012 vaak gestelde vragen.

11-13 van 13 resultat(en)