Nieuws FAGG

Er zijn 32 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

21-30 van 32 resultat(en)

PRAC mei 2014: start van nieuwe referrals

Tijdens de bijeenkomst van mei 2014, werden er door het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) nieuwe referrals opgestart voor hydroxyzine bevattende geneesmiddelen en voor Corlentor/Procoralan.

Het PRAC adviseert een beperkt gecombineerd gebruik van geneesmiddelen die het renine-angiotensine systeem (RAS) beïnvloeden

De aanbeveling van het PRAC zal door het CHMP worden overwogen om een definitief advies te formuleren.

Aanbevelingen van het PRAC en start van nieuwe referrals (april 2014)

Tijdens de bijeenkomst van april 2014, heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) een aanbeveling geformuleerd over geneesmiddelen die het renine-angiotensinesysteem (RAS) beïnvloeden. Er zijn tevens nieuwe referrals opgestart voor ambroxol, codeïne, methadon en testosteron.

Zelfdiagnosetests verkocht op internet om virussen te detecteren: wees uiterst voorzichtig om het gebruik van illegale producten te vermijden

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) waarschuwen het grote publiek tegen frauduleuze zelfdiagnosetests die in België via internet worden verkocht om de aanwezigheid van het humane immunodeficiëntievirus (HIV) te detecteren. Met deze producten kan iedereen zelf een HIV-test uitvoeren maar ze zijn niet conform en dus illegaal. Daarom raden het fagg en het WIV-ISP patiënten die HIV-tests willen gebruiken aan om deze producten niet te kopen en een arts te raadplegen.

Medical Device Alert : probleem met het audio alarm van de “GemStar Infusion System” pompen (Hospira)

Deze informatie is, hoewel toegankelijk voor het brede publiek, vooral bestemd voor gezondheidszorgbeoefenaars.

Zolpidem: het PRAC beveelt aanpassingen van de Samenvatting van de kenmerken van het product (SKP) en de bijsluiter aan, nl. nieuw advies om het risico van verminderde rijvaardigheid en mentale alertheid de ochtend na het innemen te beperken

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee ) van het Europees geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) heeft een herziening van zolpidem bevattende geneesmiddelen, gebruikt voor kortetermijnbehandeling van insomnia (onvermogen om te slapen) beëindigd. De baten-risicoverhouding van deze geneesmiddelen blijft positief, maar het PRAC beveelt aanpassingen aan van de SKP en de bijsluiter, om de bekende risico's van een verminderde rijvaardigheid en mentale alertheid (waaronder slaapwandelen) de dag na het innemen van het geneesmiddel verder te beperken.

Aanbevelingen van het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van maart 2014

Tijdens de bijeenkomst van maart 2014, heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) aanbevelingen geformuleerd over de volgende geneesmiddelen: domperidon, zolpidem en diacerein.

Domperidon – vervolg van de herzieningsprocedure van de baten-risicoverhouding op Europees niveau

Aanbevelingen van het risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) en het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) Het risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) heeft de herziening van domperidon bevattende geneesmiddelenafgerond. Deze herziening werd uitgevoerd op verzoek van het Belgisch geneesmiddelenagentschap: het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg), Deze aanbevelingen zullen ter beoordeling worden overgemaakt aan de Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures - humaan (CMDh = Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human) die een definitief standpunt zal innemen.

Domperidon: stand van zaken van de herziening van de baten-risicoverhouding op Europees niveau

Als gevolg van de media-aandacht van de laatste dagen over domperidon, brengt het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) een stand van zaken over dit geneesmiddel.

Reactie van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) volgend op recente publicaties die de veiligheid en de werkzaamheid van bepaalde vergunde beschikbare geneesmiddelen in twijfel trekken.

In antwoord op de recente publicaties die de veiligheid en de werkzaamheid van bepaalde vergunde en onder meer in België beschikbare geneesmiddelen, wil het fagg herhalen dat het op de markt brengen/commercialisering van geneesmiddelen zeer streng gereglementeerd is en dit zowel op nationaal als op europees niveau.

21-30 van 32 resultat(en)