News FAGG

Er zijn 1 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-1 van 1 resultaten

Op initiatief van het Belgische federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg), is het europees geneesmiddelenbureau (EMA) gestart met een herziening van de baten-risicoverhouding van domperidone-bevattende geneesmiddelen. Het EMA gaat alle beschikbare gegevens over de negatieve cardiale effecten van domperidone analyseren vooraleer ze een advies uitbrengen over de te nemen maatregelen.