News FAGG

Er zijn 1 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-1 van 1 resultaten

Zoals gemeld in de mededeling van 8 januari laatstleden heeft het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) de geneesmiddelen die nicotinezuur/laropiprant bevatten (in België TREDAPTIVE), herzien. Als gevolg van deze herziening is het EMA van mening dat de vergunning voor het in de handel brengen van deze geneesmiddelen (VHB) dient geschorst te worden. Bijgevolg beveelt het EMA artsen aan om dit geneesmiddel niet langer voor te schrijven en andere mogelijkheden te bekijken om hun patiënten met abnormaal hoge bloedspiegels van vetten (meerbepaald triglyceriden en cholesterol) te behandelen.