News FAGG

Er zijn 7 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-7 van 7 resultaten

Zoals gemeld in de mededeling van 8 januari laatstleden heeft het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) de geneesmiddelen die nicotinezuur/laropiprant bevatten (in België TREDAPTIVE), herzien. Als gevolg van deze herziening is het EMA van mening dat de vergunning voor het in de handel brengen van deze geneesmiddelen (VHB) dient geschorst te worden. Bijgevolg beveelt het EMA artsen aan om dit geneesmiddel niet langer voor te schrijven en andere mogelijkheden te bekijken om hun patiënten met abnormaal hoge bloedspiegels van vetten (meerbepaald triglyceriden en cholesterol) te behandelen.

Het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een stand van zaken gepubliceerd betreffende de mediaberichten over de gecombineerde orale contraceptiva (COC’s). Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) neemt deze stand van zaken over en benadrukt dat de baten-risicoverhouding van deze contraceptiva nog steeds positief blijft en dat er geen reden is om de inname ervan te stoppen. De huisartsen, gynaecologen en apothekers hebben een schrijven ontvangen over dit onderwerp.

De nieuwe editie van de elektronische nieuwsbrief “VIG-NEWS” van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) is nu beschikbaar. De VIG-NEWS is een selectie van recente mededelingen betreffende geneesmiddelenbewaking komende van verschillende bronnen.

Het Europees geneesmiddelenbureau is een herziening gestart van tetrazepam-bevattende geneesmiddelen omwille van meldingen van ernstige huidreacties, opgetreden na de toediening ervan. Deze geneesmiddelen zijn in België gecommercialiseerd onder de namen Epsipam, Myolastan en Tetrazepam EG.

Het Europees geneesmiddelenbureau is gestart met de herziening van de risico-batenverhouding van kortwerkende beta-agonisten die gebruikt worden bij dreiging van vroeggeboorte.

Het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) is de herziening gestart van geneesmiddelen met als actieve bestanddelen nicotinezuur en laropiprant (in België op de markt als TREDAPTIVE), dit als gevolg van de voorlopige resultaten van een lange-termijn studie die de klinische effecten onderzocht van het toevoegen van deze geneesmiddelen aan statines, voor de behandeling van patiënten met dyslipidemie (abnormale hoge gehaltes aan vetten in het bloed), in vergelijking met de behandeling met statines alleen. In afwachting van de resultaten van deze herziening wordt aanbevolen geen behandeling met TREDAPTIVE te starten bij nieuwe patiënten. Voor patiënten die momenteel behandeld worden met TREDAPTIVE, is het niet nodig deze te stoppen, maar ze worden verzocht dit bij hun volgende afspraak met hun arts te bespreken.

Het fagg heeft op 27/09/2011 en op 10/02/2012 een bericht gepubliceerd betreffende de contra-indicaties van de zetpillen op basis van essentiële oliën die terpeenderivaten bevatten. De Commissie van kruidengeneesmiddelen (CKG) adviseert, op basis van de beschikbare informatie in de dossiers, dat deze zetpillen voorlopig nog niet alle garanties van veiligheid bieden wanneer ze bij kinderen onder de 30 maanden gebruikt worden. Het fagg heeft dus maatregelen genomen en heeft verschillende documenten erover opgesteld.