News FAGG

Er zijn 1 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-1 van 1 resultaten

Op de vergadering van 8 tot 11 april 2013 heeft het risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC =Pharmacovigilance Risk Assessment Commitee) van het Europees geneesmiddelenbureau (EMA= European Medicines Agency), de aanbeveling geformuleerd om de vergunning voor het in de handel brengen van tetrazepam-bevattende geneesmiddelen te schorsen, en deze voorgelegd aan de Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures-humaan (CMDh= Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Pocedures-Human). Een eerdere mededeling hierover werd gepubliceerd op onze website op 15 april 2013.De CMDh bevestigde op de vergadering van 22 tot 24 april 2013 het standpunt van het PRAC.