News FAGG

Er zijn 4 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-4 van 4 resultaten

Farmaka vzw, gesubsidieerd door het fagg om het rationeel gebruik van geneesmiddelen te ondersteunen, heeft net een volledig vernieuwde versie van het Formularium Ouderenzorg (voorheen gekend als het WZC Formularium) op zijn website gepubliceerd. Dit formularium is een leidraad bij het voorschrijven van geneesmiddelen aan oudere patiënten.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten informeren u over een klinische proef met het genetisch gewijzigde geneesmiddel Talimogene laherparepvec van de firma Amgen, bedoeld om gevorderde kanker te behandelen. De publieke raadpleging over deze proef loopt van 24 november tot en met 24 december 2015.

Meldingen van CRPS en POTS na vaccinatie met HPV-vaccins komen overeen met wat men zou verwachten in deze leeftijdsgroep.

Het fagg past de eSubmission guidelines aan om het verplicht gebruik van de electronic application form vanaf 1 januari 2016 te onderlijnen.